Interné smernice

Interné smernice dopĺňajú Organizačný poriadok - kapitola 8 Vzdelávací systém

download  Súbory na stiahnutie

is rpv napln radcovsky kurz pdf (162.08 kB)
is rpv napln zakl kurzu pdf (39.33 kB)
is rpv temy vlas cas dotacia pdf (391.66 kB)
is rpv vodca kompetencie pdf (269.92 kB)
is rpv vodcovsky projekt pdf (24.69 kB)
is vodcovsky projekt formular xls (38.00 kB)
is rpv organizácia kurzu pdf (163.71 kB)
is rpv organizácia VLŠ pdf (182.49 kB)