Rada pre vzdelávanie

Rada pre vzdelávanie

Rada pre vzdelávanie (RpV) je zložená z predsedu Rady pre vzdelávanie, ktorý ju zastupuje v Náčelníctve Slovenského skautingu, tajomníka Rady pre vzdelávanie, zástupcov vzdelávacích tímov, oblastních inštruktorov a inštruktorov Slovenského skautingu, ktorí prejavia záujem byť členmi RpV.
Radu pre vzdelávanie ďalej dopĺňajú podľa potreby dobrovoľníci - dospelí tréneri, lektori, školitelia, ktorí organizujú tréningy pre budúcich skautských vodcov, pripravujú rozširujúce vzdelávacie programy vo forme víkendových kurzov a zabezpečujú programy na podporu dospelých, ktorí sa v skautingu venujú práci s deťmi a mládežou.

Funkcie a poslanie Rady pre vzdelávanie:

  • zastrešuje a garantuje systém jednotného vzdelávania a starostlivosť o dobrovoľníkov v Slovenskom skautingu
  • zabezpečuje prípravu a vzdelávanie členov Slovenského skautingu – od radcov družín, cez oddielových rangerov až po vodcov oddielov 
  • monitoruje fungovanie vzdelávania a kvalitu jednotlivých vzdelávacích tímov
  • podieľa sa na príprave vzdelávacích akcií a koordinuje ich obsahovú náplň

 

Pod gesciu Rady pre vzdelávanie spadajú:

  • celoslovenské Líderské rangerské školy - Equilibrium, UžoFka, Radcovsko - Rangerská akadémia a Vodcovské lesné školy pre budúcich skautských vodcov - SELŠ, VLŠ Baobab a VLŠ Safari
  • garancia kvalifikovanosti vodcovských skúšok
  • Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ)
  • odborné kurzy (voľné vzdelávacie moduly) na celoslovenskej a oblastnej úrovni pre mladých a dospelých lídrov od 14 rokov
  • semináre a kurzy, ktoré zabezpečuje a organizuje RpV

 

Predseda Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu

Mgr. Peter Knapík - Arizonna

peter.knapik@skauting.sk

Tajomníčka Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu

Bc. Zuzana Stašková - Gummyvzdelavanie@skauting.sk

 

Súčasní členovia Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu

Aktuálne tvoria Radu pre vzdelávanie, okrem jej predsedu a tajomníčky, vodcovia jednotlivých vzdelávacích tímov v danom roku a oblastní inštruktori, ktorí sa jej súčasťou stávajú automaticky, a ďalší členovia Rady pre vzdelávanie podľa potreby menovaní a odvolávaní predsedom Rady pre vzdelávanie.

Meno a       priezvisko      Skautské meno               Zbor                                 RpV kruhy
Jakub        Bežilla  Vegeta 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka     Spišská Nová Ves Rangerský kruh                 
Juraj      Blichár Ďuri 49. zbor Geronimo Prešov  
Lucia Demková Lucka 11. zbor Biele Delfíny Bratislava Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Ivan         Drgoň Kliešťo 90. zbor Kajmani Bratislava Rangerský kruh,                        Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Karol      Ďurčík Káďo 106. zbor Akataleptik Detva Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Lukáš    Ďurina Keno
111. zbor Úsmev Dolná Tižina Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Pavol Havran Palči 106. zbor Akataleptik Detva Radcovský kruh
Michal Jakubčo Cenťo 47. zbor skautov Bratislava - Petržalka Radcovský kruh,                        Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Adriana Jesenská Jaša
106. zbor Akataleptik Detva  
Peter     Knapík Arizonna 106. zbor Akataleptik Detva Radcovský kruh, Rangerský kruh, Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Viliam    Kolcun Vilmen
67. zbor skautov a skautiek Stropkov Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Marián       Lezo Mafián 61. zbor Modrý oblak Pezinok Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Peter        Linek Bill 78. zbor Tatranskí orli Poprad Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Katarína Mitríková 7apolka
75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves Rangerský kruh
Zdenka Nagyová Víchrica
70. zbor Bratislava Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Marek     Pleško Marcus
93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga Trenčín Radcovský kruh,                        Rangerský kruh
Ján         Rábek Janči
11. zbor Biele Delfíny Bratislava Rangerský,                                 Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Peter      Sopko Bocian
5. zbor skautov Banská Štiavnica Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Pavel Škvarenina Johny 8. zbor Veľká Medvedica Bošany  
Adela   Tkáčová Delissa 112. zbor Prameň Prešov - Sekčov Radcovský kruh,                         Rangerský kruh
Hanka Tóthová Ariel
88. zbor skautov a skautiek Trnava Radcovský kruh
Klára    Vlčková  Klára 47. zbor skautov Bratislava - Petržalka Radcovský kruh,                        Rangerský kruh
Ján            Mitrík Gekon*Y* 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves Rangerský kruh
Martin    Kovalík Tammy 49. zbor Geronimo Prešov Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Helena Kmecová Hela 67. zbor skautov a skautiek Stropkov Vodcovsko - Inštruktorský kruh
Jana Šmýkalová Jane 80.zbor Piešťany Radcovský kruh 
Michal         Milla Myšiak 9.zbor Laca Krónera Ružomberok  
Adrián Liday Aďo 89. zbor Cuprum Banská Bystrica Vodcovsko - Inštruktorský kruh