Dospelí – čo vám skauting ponúka?

Prečo dospelí pracujú pre skauting a žijú skautingom?

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo. Každému umožňuje nájsť si svoj kúsok miesta na sebarealizáciu, na splnenie svojich snov a nájdenie si priateľov na celý život. Zároveň je veľkým spoločenstvom ľudí, kde všade, kam prídete, nájdete spriaznené duše, ľudí s podobnými princípmi.

Stály kontakt s mladými ľuďmi umožňuje dospelým predĺžiť si vlastnú mladosť, myslieť dynamicky a moderne. Dôležitým prínosom je aj vlastný osobnostný rast, nové impulzy na premýšľanie. A predovšetkým cez skauting možno pomôcť dobrej veci.

Vyjadrenia dospelých o skautingu

So skautingom si na to trúfam

Skauting nám dáva možnosť získať veľa životných skúseností, ktoré inde nedostávame. Alebo ich získanie by bolo dlhé, náročné a dokonca aj drahé. V skautingu ich získavame prirodzene. Organizovanie rôznych akcií, táborov, projektov nás pripraví perfektne, ani si to neuvedomujeme - vieme si akciu naplánovať a zrealizovať, viesť tím ľudí, získať podporu, pracovať s financiami.

To sú skúsenosti, ktoré využijeme kdekoľvek v živote, dnes si to vyžadujú firmy i zamestnávatelia. Tým, že v skautingu nadobúdame tieto zručnosti, získavame sebadôveru a vieme robiť veci, ktoré by sme za iných okolností nedokázali alebo by sme si na ne netrúfli.

Pavel Hrica, programový riaditeľ, Bratislava

Skauting dáva zmysel môjmu životu

Hektické postavenie hangára v daždi nás scelilo na nepoznanie. Darovaný hlt čaju na vrchole kopca vo mne vytvoril hlboký pocit vďačnosti a priateľstva. Radosť z vlastnoručne ušitého puzdra ma povzbudila k ďalšej práci. Môj rozhovor s nováčikom o skautskom sľube nám obom pomohol nájsť a potvrdiť si úprimné hodnoty.

Aby sme mohli zažiť radosť z vlastného úspechu, potrebujeme zdolať rôzne prekážky, často s veľkým vypätím. Zažitie skutočného priateľstva si vyžaduje spoločné zážitky, ktoré toto priateľstvo formujú. Ak chceme získať rešpekt iných, musíme sa dlho snažiť správne žiť, pomáhať druhým, pracovať na sebe a byť dobrým príkladom.

Skauting však ponúka prostredie, v ktorom sa dá získať skutočný úspech, uplatnenie, priateľstvo a rešpekt.

Miloš Bučka, vedúci vydavateľstva, Trnava

Skauting pre mňa znamená svet, v ktorom chcem žiť

Skauting mi ukázal nový pohľad na seba a okolitý svet. Naučil ma nebáť sa mať ideály, nebáť sa obety, nebáť sa byť pre niekoho nádejou. Každý deň mi ponúka šancu niečo zapáliť, rozdúchať plamienok dobra v človeku. Naučil ma veriť v svoje sny a premieňať ich na realitu. Znamená to každý deň prekonávať nové výzvy, ktoré nám skauting predkladá. Povzbudzuje nás tak k tomu, aby sme sa stali osobnosťami, ktoré rozdávajú nádej a silu.

Marianna Maníková, lekárka, Prešov

Povedali o nás

Ladislav Ballek, spisovateľ a diplomat

Skauting nás učil mať prírodu rád, čítať v nej. Vidím, že skauti majú svoj vlastný názor a vytvárajú si priestor, v ktorom vyrastajú osobnosti.

Skauting v číslach

117

Skauti zohrávajú aktívnu úlohu vo verejnom živote. V roku 2005 a 2007 zrealizovali s miestnymi samosprávami, školami, správami a ďalšími organizáciami 117 verejne prospešných projektov na zlepšenie kvality života ľudí okolo nás.

Zaujímavosti

Pred ďalšou deštrukciou sa snažíme zachrániť 8 hradov na západnom a 5 hradov na východnom Slovensku. Sprístupňujeme ich a robíme atraktívne pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Zdieľanie