Podporte nás

Slovenský skauting tvorí v súčasnosti partiu 6.000 ľudí, ktorým ponúka možstvo príležitostí a pozitívnych hodnôt.  Skautská činnosť, to sú zážitky plné dobrodružstva, tímovej spolupráce a dosiahnutých cieľov, kde máme možnosť rozvíjať to, čo nás baví. Zážitky a hodnoty, vďaka ktorým sa vieme rozhodovať v každodennom živote. Skautky a skauti na Slovensku každoročne venujú tisíce hodín dobrovoľníckej činnosti v prospech rozvoja druhých ľudí, ochrany prírody, skrášľovania svojho okolia a pomoci tam, kde je to potrebné.

Všetko toto je možné aj vďaka podpore našich priateľov a partnerov. Veľmi si vážime Vašu pomoc a úprimne Vám ďakujeme.

Ak aj pre Vás znie skauting dobre, môžete nás podporiť spôsobom, aký Vám najviac vyhovuje. Srdečne ďakujeme!

 

DObré partie

Podporte náš projekt na darcovskom portáli Dobrá krajina, zameraný na podporu kvalitných partií detí a mladých ľudí, ktoré napĺňajú ich potreby a vytvárajú vhodné podmienky pre ich napredovanie, zábavu, priateľstvá i neformálne vzdelávanie.

Kliknite na obrázok - dozviete sa viac a môžete náš projekt priamo a pohodlne podporiť on-line.

dobra krajina

Dobre fungujúce partie detí poskytujú ich členom priateľstvá na celý život, skvelé zážitky, pocit podpory a víťazstiev, dobrodružstvá, pozitívne hodnoty a vzory a tisíce hier a aktivít, vďaka ktorým sa raz budú v bežnom živote jednoduchšie a zodpovednejšie rozhodovať.

Ďakujeme, že nám pomáhate vytvárať dobrú krajinu..

2 % pre skauting

Poukázaním 2 % z odvedených daní (alebo čiastky z tohto podielu) na skautské projekty a zmysluplnú činnosť detí a mladých ľudí na Slovensku:
Obchodné meno / Názov: Slovenský skauting
Sídlo: Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava
IČO: 00598721
Právna forma prijímateľa: občianske združenie

Presný postup môžete nájsť aj tu: 2% pre skauting

Finančná podpora

Našu činnosť môžete podporiť finančne prevodom.
Číslo účtu 2660080180/1100 Tatra banka, Bratislava
IBAN:  SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 663
Správa pre prijímateľa: Dar "meno"

Váš dar, akýkoľvek bude, nám tiež pomôže pokračovať v našej činnosti. Ďakujeme.


Podpora VAMI vybraNých projektov

Vyberte si niektorý z prebiehajúcich projektov Slovenského skautingu, ktorý vám je blízky. Možnosti podpory sú naozaj rôzne. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na Ústredí SLSK (kontakty).

Výber z aktuálnych projektov:

•    Rómsky skauting
•    Odklínanie slovenských hradov
•    Dobré partie

Všetky naše projekty môžete nájsť na www.skautskeprojekty.sk


Výstupy, benefity a motivácie pre podporcov:
•    Investícia do komunity: do skvalitňovania vzdelávania a osobného rozvoja mladých ľudí
•    Spojenie značky partnera s inovatívnymi a perspektívnymi programami
•    Budovanie pozitívneho povedomia o partnerovi medzi schopnými mladými ľuďmi, možnými budúcimi zamestnancami a spolupracovníkmi
•    Spolupráca partnera s najväčšou a najaktívnejšou mládežníckou organizáciou na Slovensku
•    Otvorené dvere a kontakty pre ďalšie komunitné programy, firemné dobrovoľníctvo a pod.

Materiálna pomoc a služby

V prípade ochoty podporiť nás materiálne (počítače, tlačiarne, vybavenie kancelárií, rôzne druhy outdoorového materiálu ai.) alebo poskytnutím akéhokoľvek druhu služieb (napr. prenájom školiacich priestorov, kurzy a školenia pre dobrovoľníkov, špecializovaná odborná pomoc "pro bono") sa prosím obráťte na riaditeľku Ústredia SLSK. Ďakujeme za Vašu ochotu a záujem.

Špecifickým typom pomoci môže byť poskytnutie najrôznejších zliav a benefitov pre našich členov, ktoré sa viažu na náš skautský členský preukaz.

Firemné dobrovoľníctvo

Do našich projektov sa v rámci rozvoja spoločensky zodpovedného podnikania a firemného dobrovoľníctva zapájajú aj zamestnanci firiem. Revitalizácia detského ihriska, záchrana našich historických a kultúrnych pamiatok - hradných zrúcanín, pomoc pri obnove skautských mládežníckych klubovní, aktívna účasť na našich akciách pre deti a verejnosť, čistenie a obnova prírodných rezervácií a lesov, podpora vzdelávania mladých lídrov, lektorská a poradenská pomoc našej organizácii, ...

V prípade Vašich špecifických požiadaviek a návrhov vieme po vzájomnej dohode zorganizovať aj iný typ lokálnych a komunitných miniprojektov, do ktorých by sa bolo možné zapojiť.  Príležitostí je veľa a v rámci možností sa snažíme rozširovať portfólio našich aktivít.
Radi Vás privítame ako partnera. Kontaktujte nás, prosím, na Ústredí SLSK.

Kontakt

Ak máte záujem podporiť našu činnosť, radi Vám poskytneme ďalšie informácie telefonicky, e-mailom, alebo na osobnom stretnutí.

Juraj Lizák
riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu

Slovenský skauting
Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

Tel.: 02/ 446 40 154; Mobil: 0948 310 100
E-mail: juraj.lizak@skauting.sk

 

Ďakujeme Vám.

Povedali o nás

Robert Baden-Powell, zakladateľ skautského hnutia

Osobné napredovanie je zmyslom a najdôležitejšou úlohou skautskej výchovy. Nejde tu o odovzdávanie znalostí a zručností, ale o výchovu. To znamená, že by sme mali človeka priviesť k tomu, aby sa učil sám, z vlastnej vôle tie veci, ktoré zdokonaľujú jeho charakter.

Skauting v číslach

1 400

Ročne uskutočníme 1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Zúčastní sa ich 15 tisíc detí a mladých ľudí.

Zaujímavosti

1 907 skautov a priaznivcov sa v máji 2002 spojilo živou reťazou – pochytaní za ruky oblapili Spišský hrad a zapísali sa do Guinnessovej knihy rekordov.

Zdieľanie