Zakážu nám chodiť do lesa?

Pridané 29.05.2013

Milí priatelia, skauti,

určite už mnohí z vás zachytili správu o navrhovanej novele Zákona 326/2005 o lesoch, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (v dňoch 10.5.-30.5. - pozor, už sa blíži ku koncu; znenie je zverejnené na Portáli právnych predpisov). Viacerí ste sa nás už na ňu aj pýtali.

Návrh novely rozpútal veľa diskusií a emócií, najmä pre dve zásadné veci, o ktoré sa usiluje:

  • zvýšenie ťažby dreva na Slovensku
  • výrazné obmedzenie a zákaz vstupu do lesov

Samozrejme, ako organizácii podporujúcej rešpekt k životnému prostrediu nám nie je ľahostajná ani snaha o zvýšenie ťažby dreva; pre naše aktivity je však "obmedzenie vstupu do lesov" zaťažujúce, ohrozujúce, až likvidačné.

Čo hovorí ten návrh novely konkrétne a v čom je pre verejnosť a aktivity mnohých organizácií likvidačný?

 bod 54.     

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Organizovať telovýchovné, športové alebo turistické súťaže a podujatia alebo vykonávať komerčné aktivity na lesných pozemkoch možno len po písomnej dohode s obhospodarovateľom lesa.“.

 

Čo to pre znamená?

V zásade by akýkoľvek organizovaný (skautský) výlet, výprava, akcia, športové podujatie, túra, ... znamenal, že organizátor by musel dopredu zisťovať obhospodarovateľa lesa a žiadať ho o písomné povolenie vstupu či prechodu cez les, ktoré by nemusel dostať (bez ohľadu na to, či je aktivita pre členov, pre verejnosť, komerčná alebo nekomerčná). Niečo také je byrokraticky nesmierne náročné, prakticky nemožné a absurdné.

Čo s tým môžeme spraviť?

K návrhu zákona sa už vyjadrilo mnoho ľudí - na portáli http://www.ekoforum.sk/peticia/lesny-zakon/ sa k tomu podrobne vyjadruje Ing. Róbert Oružinský, lesník a ekológ, ktorý ako zástupca verejnosti pripravil hromadnú pripomienku.
Jej znenie nájdete na uvedenej stránke - v skratke: Navrhuje zmeniť znenie problematického bodu tak, aby korešpondoval so súčasným zákonom 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a týkal sa len organizátorov verejných podujatí, ak je tomu aj v súčasnosti, nie akejkoľvek aktivity v lese.

 Pokiaľ sa rozhodnete, že chcete túto HROMADNÚ PRIPOMIENKU PODPORIŤ, je to možné PRIAMO NA STRÁNKE EKOFÓRA - LINK: http://www.ekoforum.sk/peticia/lesny-zakon/ (na konci textu, na stránke dole). Výhodnejšie je podporiť túto jednu hromadnú pripomienku s množstvom ľudí, ktorá má v legislatívnom procese vyššiu váhu, ako riešiť veľa jednotlivých pripomienok, ktoré by aj tak neboli preberané, pokiaľ by sa zhodovali s hromadnou. Je tak možné spraviť najneskôr do zajtra, 30.5.

Túto informáciu a hromadnú pripomienku budeme zdieľať aj cez naše skautské kanály, pretože považujeme za potrebné o situácii informovať a zaujať aktívny postoj k návrhu, ktorý ochudobňuje ľudí o zážitok z prírody, obmedzuje slobodu a (nielen) naše aktivity. Veríme, že to pomôže.

Ďakujeme za Váš čas a osobné rozhodnutie.

S prianím pekného dňa

ústredie SLSK

Povedali o nás

Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis

Skauting nám dáva možnosť získať veľa životných skúseností, ktoré inde nedostávame, alebo ich získanie by bolo dlhé, náročné a dokonca aj drahé. Organizovanie rôznych akcií, táborov, projektov nás pripraví perfektne, ani si to neuvedomujeme – vieme si akciu naplánovať a zrealizovať, viesť tím ľudí, získať podporu, pracovať s financiami. To sú skúsenosti, ktoré využijeme kdekoľvek v živote, dnes si to vyžadujú i firmy, zamestnávatelia. Tým, že v skautingu nadobúdame tieto zručnosti, získavame sebadôveru a vieme robiť veci, ktoré by sme za iných okolností nedokázali alebo by sme si na ne netrúfli.

Skauting v číslach

1 400

Ročne uskutočníme 1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Zúčastní sa ich 15 tisíc detí a mladých ľudí.

Zaujímavosti

Ročne uskutočníme 100 – 250 vzdelávacích programov pre 2 000 – 2 600 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Zdieľanie