V roku 2010 máme na Slovensku 22 kvalitných oddielov

Pridané 17.12.2010

V tomto roku dosiahlo výnimočný stupeň kvality 7 vlčiackych a včielkárskych oddielov, 14 skautských a 1 roverský oddiel v Bratislave, Žiline, Veľkom Záluží, Prešove, Trenčíne, Piešťanoch, Turzovke, Trnave, Nitre, Spišskej Novej Vsi a vo Zvolene.

Kvalitné vlčiacke/včielkárske oddiely

11. zbor Bielych Delfínov Bratislava – 11. koedukovaný oddiel vĺčat Bieli vlci

12. zboru Scarabeus Žilina - 1. svorka vĺčat Višňové

12. zboru Scarabeus Žilina - 6. svorka vĺčat Vlčie bratstvo Žilina 

45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie - 3. oddiel vĺčat a včielok Khazad Dum

70. zbor Bizón Víťazí - 9. oddiel Apači Bratislava

80. zbor Piešťany - 1.voj vĺčat

112. zboru Prameň Prešov-Sekčov - 1.oddiel ZOO

Kvalitné skautské oddiely

1. zbor Badena-Powella Bratislava – 1. oddiel Baden - Powella Bratislava

1. zbor Badena-Powella Bratislava – 11. oddiel skautiek Baktérie

11. zbor Bielych delfínov v Bratislave – 6. oddiel skautiek Esá

11. zbor Bielych delfínov v Bratislave – 16. oddiel skautov Svište

32. zbor Trenčín - 1.oddiel skautiek Podkolienky

44. zbor Egrešov v Nitre - 2. oddiel Veľkého kamaráta

72. prístav Kysuca Turzovka – 1. oddiel vodných skautiek Čajky

72. prístav Kysuca Turzovka – 1. oddiel vodných skautov Pltníci

75. zbor Jána Vojtaššáka v Spišsej Novej – 2.oddiel Masňáci

75. zbor Jána Vojtaššáka v Spišsej Novej – 4. oddiel skautiek

88. zbor Štvorlístok v Trnave – 1.oddiel skautov a skautiek Gondor

113. zbor Modré Hory v Bratislave – 25. oddiel Bratislava

123. zbor Zvolen - 2. oddiel Hiawatha

123. zbor Zvolen - 1.oddiel Svetlonos

Kvalitné roverské oddiely

72. prístav Kysuca Turzovka  - 1.oddiel vodných roverov

Porovnanie monitoringov

Celkový počet ocenených skautských oddielov sa oproti minulému ročníku (24) znížil (22). Počet kvalitných vlčiackych oddielov sa mierne zvýšil, mierne klesol počet kvalitných skautských a tiež roverských oddielov. Počet miest, v ktorých kvalitné oddiele fungujú sa dlhodobo drží na približne rovnakej úrovni (11 - 11).

Zber pripomienok a návrhov 

Tohtoročné hodnotenie kvality bolo už 5. v poradí. Uzatvára sa tým jeden cyklus, jedna programová priorita zo Strategického plánu Slovenského skautingu. Práve preto sme počas týchto piatich rokov ponechali tie isté hodnotené atribúty aby sme neprišli o možnosť porovnávať výsledky za jednotlivé roky. Sme presvedčení, že hodnotenie kvality ako také má význam a preto ho chceme ponechať aj naďalej, otázna však ostáva jeho forma. Práve preto by sme Vás chceli poprosiť aby ste Vaše postrehy adresovali na program@scouting.sk Veríme, že spolu sa nám podarí posunúť o kúsok vpred...tým správnym smerom.

Povedali o nás

Marián Měrka, IT analytik

Skauting ma naučil netúlať sa po uliciach, ale účinne využiť svoj čas. Podľa mňa je skauting šanca, ako začať život v skupinke priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť a vytvoriť zo seba osobnosť, ktorá sa vie o seba postarať. Spoznal som tu veľké množstvo aktivít, naučil som sa odovzdávať iným to, čo viem, organizovať rôzne aktivity a projekty, ako zachrániť ľudský život a rôzne skautské kurzy ma naučili také veci, ktoré môžem naplno využívať aj mimo skautingu. V skautingu som našiel sám seba, to, akým chcem byť a akým budem v celom svojom živote.

Skauting v číslach

1 400

Ročne uskutočníme 1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Zúčastní sa ich 15 tisíc detí a mladých ľudí.

Zaujímavosti

Desiatky mladých ľudí ročne absolvujú náš vzdelávací program Mladý líder. Získavajú zručnosti a cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

Zdieľanie