Slovenský skauting získal cenu Most 2009

Pridané 01.12.2009

19. novembra 2009 sa v bratislavskom divadle Meteorit konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia Most, Ceny Rady mládeže Slovenska (RMS) za podporu práce s deťmi a mládežou. V piatich kategóriách si ocenenie Most prebralo spolu deväť víťazov. Medzi nimi aj Slovenský skauting.

Z 34 nominácií vyberala sedemčlenná hodnotiaca komisia na základe viacerých kritérií. K rozhodujúcim patrili prínos konkrétneho projektu pre deti a mládež a jeho trvalá udržateľnosť, aktívne zapojenie nominovaného subjektu/jednotlivca do tvorby a realizácie projektu (vrátane zapojenia dobrovoľníkov), dlhá doba partnerstva a dopad projektu na rozvoj miestnej komunity. Kladne boli hodnotené aj tie nominácie, ktorých kandidáti pozitívne ovplyvnili a motivovali mladých ľudí vo svojom okolí. Slovenský skauting bol úspešný v kategórií  Projekt v oblasti práce s deťmi a mládežou kde si víťazstvo odniesol Rómsky skauting, za výchovný program v rómskych komunitách. Ocenená bola aj spolupráca Slovenského skautingu a podnikateľského sektora, kde Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. získala prvenstvo v kategórii Prínos podnikateľského sektora v oblasti práce s deťmi a mládeže za dlhodobé partnerstvo so Slovenským skautingom a podporu projektu Odklínanie hradov.

Najviac víťazov, troch, mala kategória „Dlhodobý prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou“. Okrem Petra Hercega, zakladateľa projektu Katarínka a Beaty Puobišovej, spoluzakladateľky občianskeho združenia Vedecká hračka bol ocenený aj Pavel Hrica, ktorý výrazným spôsobom prispel k rozvoju a skvalitneniu činnosti Slovenského skautingu.

Jeho cieľom je zviditeľniť dobré príklady spolupráce samosprávy, súkromného a mládežníckeho sektora a verejne poďakovať tým subjektom a jednotlivcom, ktorí svojou dlhodobou a systematickou angažovanosťou prispeli k rozvoju práce s mladými ľuďmi. „Práca s mladými ľuďmi sa uskutočňuje v konkrétnych podmienkach a prostredí. Bez účasti spolupráce všetkých, ktorí na nej participujú alebo môžu pomôcť pri jej skvalitňovaní sa nezaobíde. Som rád, že sme za posledných päť rokov mohli z viac ako 170 nominácií ukázať 34 konkrétnych príkladov, ktoré môžu byť motiváciou pre ďalších“, hovorí predseda RMS Ján Gombala. Ocenenie Most udeľuje RMS každoročne pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu – 17. novembra. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva SR.

Povedali o nás

Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine

Skauti a skautky sú našimi spoľahlivými pomocníkmi počas Dňa narcisov. Som na nich hrdá aj preto, že ja sama som bola a stále sa cítim byť skautkou.

Skauting v číslach

120

Každý rok zorganizujeme 120 letných táborov pre 2 500 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Zaujímavosti

Sme členom svetových organizácií World Organisation of Scout Movement a World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

Zdieľanie