Slovenskí skauti proti totalite

Pridané 26.02.2014

BRATISLAVA – 26. februára 2014

Slovenský skauting, najstaršia detská a mládežnícka organizácia na Slovensku, sa dištancuje od každej formy totality, porušovania ľudských práv a dôstojnosti a násilného vnucovania akejkoľvek ideológie.

 

V týchto dňoch si pripomíname dve historicky významné výročia, ktoré by mali navždy ostať tichou pripomienkou toho, že už sa takéto udalosti nesmú opakovať. Symbolizujú čierne miesta v slovenskej histórii a ohraničujú okamihy, kedy sa vládnucou silou stali totalitné režimy. Režimy, ktoré nerešpektovali jedinečnosť a dôstojnosť človeka, popierali a prekrúcali základné ľudské práva, prispôsobovali si zákony a ideológie a počas svojej vlády ostro vytláčali iniciatívy a organizácie vychovávajúce k samostatnosti, kritickému mysleniu a tolerancii.

„Ako predstavitelia Slovenského skautingu chceme venovať tichú spomienku všetkým, ktorí trpeli počas období totality na území Slovenska, a ktorým tieto režimy znemožňovali žiť svoje životy a šliapali po ich dôstojnosti a právach,“ vyhlásila riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu Daša Cingálková. Ako dodala, ciele skautingu sú nezlučiteľné s akýmkoľvek totalitným režimom a dobrovoľníci, ktorí vedú skautské jednotky a pripravujú pre deti program, sú si toho plne vedomí.

Slovenský skauting, ktorý z pohľadu totalitných režimov vždy presadzoval„nebezpečné“ výchovné ciele, prechádzal v týchto časoch náročnou cestou. Tendenčné potláčanie jeho činnosti vyústilo až do niekoľkých zákazov zo strany vládnej moci. „Pre nepriazeň režimov skautská organizácia, svojou podstatou demokratická, administratívne nejestvovala v období vojny 1939-1945, potom v dvoch mierových obdobiach 1948-1968 a 1970-1989,“ hovorí o histórii skautingu predseda Historickej komisie Slovenského skautingu Peter Janota. Skautské hnutie však obmedzene fungovalo aj  napriek zákazom: „Dospelí skauti dokázali svojimi životnými skúsenosťami a možnosťami do istej miery zachovávať skautskú činnosť. A to buď v zahraničí po svojej emigrácii (exilový skauting), alebo v domácich podmienkach - v nástupníckych organizáciách, alebo skryte. Za to všetko boli prenasledovaní. Táto smutná kapitola skautingu má mnoho strán a mnoho príbehov.“

 Jeden z nich, príbeh skauta Antona Felbera a jeho dramatický návrat z gulagu na Kaukaze opísal spisovateľ a skaut Peter Juščák vo svojom diele Odvlečení, za ktoré získal ocenenie organizácie Slovak Pen Centre.

Skauting, totalitnými režimami ochromený, však nezanikol. Časť skautov pracovala v tradične orientovaných turistických a vodáckych organizáciách, ktorým patrí vďaka za prichýlenie skautov.

Vlani, v roku 2013, oslávil Slovenský skauting sté výročie fungovania.„Obmedzenia a zákazy preverili jeho podstatu a hodnoty, ktorým skauti veria dodnes,“ povedal Ľubomír Ondrušek, súčasný náčelník - štatutár Slovenského skautingu.

Ako skauti chceme a budeme vždy jednoznačne odsudzovať totalitu a neznášanlivosť a naopak, jasne poukazovať na dôležitosť zachovania princípov slobody, rešpektu a dialógu. Sme presvedčení, že tieto princípy majú svoje miesto nielen v skautingu, ale aj v každej spoločnosti.“

 Skauting obstál v skúške času. So smútkom v tieto dni spomíname na všetkých, ktorých navždy poznačili ťažké obdobia totality a vyjadrujeme podporu obetiam totalitných režimov v iných krajinách, povedala Daša Cingálková. 

Cieľom skautingu je plnohodnotný a všestranný rozvoj detí a mladých ľudí, aby sa stali slobodnými, príjemnými a aktívnymi členmi demokratickej spoločnosti, pomáhali jej rozvoju, boli si  vedomí svojej hodnoty a hodnoty iných ľudí a dokázali sa samostatne rozhodovať a preberať zodpovednosť. „Skautské oddiely boli a sú otvorené všetkým bez rozdielov a kritérií a majú byť bezpečným priestorom na šťastné detstvo, učenie sa, hry, vytváranie vzťahov, rozvíjanie svojho potenciálu a búranie bariér medzi ľuďmi. Prostredie skautských oddielov je prostredím pozitívnych hodnôt, vzájomného rešpektu a podpory jedinečnosti každého člena. Chceme, aby sa deti a mladí ľudia naučili porozumieť si navzájom, vytvárať si názory a aktívne sa zasadzovať o zmeny vo svojom okolí,“ uzavrela Daša Cingálková.

 

_________________________________________________________ 

Slovenský skauting je najstaršou detskou a mládežníckou organizáciou na Slovensku a patrí k najaktívnejším. Svojím programom ponúka členom rôznorodé činnosti a aktivity, ktorých cieľom je nielen zábava, ale aj rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných 6000 členov, ktorí pracujú v 100 skautských zboroch v takmer 50 okresoch. Slovenský skauting oslávil v minulom roku svoju storočnicu.

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím:
Martina Šechnyová

Supreme Communication

martina@supreme.sk

+421 948 155 193

www.skauting.sk

Povedali o nás

Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis

Skauting nám dáva možnosť získať veľa životných skúseností, ktoré inde nedostávame, alebo ich získanie by bolo dlhé, náročné a dokonca aj drahé. Organizovanie rôznych akcií, táborov, projektov nás pripraví perfektne, ani si to neuvedomujeme – vieme si akciu naplánovať a zrealizovať, viesť tím ľudí, získať podporu, pracovať s financiami. To sú skúsenosti, ktoré využijeme kdekoľvek v živote, dnes si to vyžadujú i firmy, zamestnávatelia. Tým, že v skautingu nadobúdame tieto zručnosti, získavame sebadôveru a vieme robiť veci, ktoré by sme za iných okolností nedokázali alebo by sme si na ne netrúfli.

Skauting v číslach

38 000 000

V súčasnosti spája skautský sľub 38 miliónov chlapcov a dievčat. Sme v 217 krajinách na celom svete.

Zaujímavosti

V roku 2009 sme zorganizovali najväčší dobrovoľnícky projekt na Slovensku. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 dobrovoľníkov zo šiestich krajín Európy. Pomáhali sme pri záchrane 9 hradných zrúcanín na Slovensku. 

Zdieľanie