Skauti koncertovali pre budúcnosť detí z domova

Pridané 02.03.2009

V nedeľu 1. marca pripravili piešťanskí skauti druhý ročník benefičného koncertu Skauti pre dobrú vec. Výťažok z neho je vyše 530 eur (16 tisíc Sk) a bude venovaný Rodinnému detskému domovu, n. o., v Kocuriciach.

Na benefícii v Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch vystúpilo 60 skautov. Úvod patril videoprezentácii detského domova v Kocuriaciach a videoprezentácii o súčasnom skautingu, ktorý organizátori predstavili ako moderné celosvetové hnutie mladých. Účinkujúci predviedli svoj umelecký talent v moderných tanečných číslach kombinovanými s klasikou, v dramatizácii rozprávok a vlastnom stvárnení muzikálov. V hudobných vystúpeniach s husľami, klavírom, gitarami a flautou a speváckych duetoch zazneli časti opier a klasických skladieb, gospelové tóny i piesne od známych svetových skupín.

Do koncertu sa aktívne zapojili aj samotné deti z Kocuríc, pre ktoré sa koncert organizoval. Účinkujú v Divadelnom spolku Dispoši, ktoré sa predstavilo sugestívnym nonverbálnym divadelným predstavením Je to blázon, hoďte naňho sieť.

Svoje schopnosti a nadanie predstavili deti a mladí ľudia pod taktovkou Lucie Valovičovej, študentky muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. "Sme radi, že naša myšlienka pomôcť druhým našla aj tento rok medzi verejnosťou kladnú odozvu. Koncertom poukázali mladí ľudia aj na to, že ich skauting vychováva k aktívnej role v spoločnosti. Dokážu reagovať na potreby svojho okolia a hľadajú cesty, ako ich napĺňať. Rovnako sme radi, že skauting umožnil mladým prezentovať sa pred publikom a využiť svoje nadanie a schopnosti pre dobrú vec, " povedala.

Výťažok z koncertu prispeje na plánovanú rekonštrukciu priestorov rodinného detského domu. Budú v ňom môcť fungovať dve profesionálne rodiny, ktoré sa budú starať o deti z narušených rodín. Takýto typ detského domova nemá klasických vychovávateľov, ale vytvára prirodzený model rodiny. Dôraz kladie na prípravu detí do ďalšieho života, aby získali potrebné zručnosti a vedeli ich preniesť do svojich budúcich rodín.

Prvý koncert uskutočnili skauti z Piešťan v januári 2008 a zúčastnilo sa ho 200 hostí. Skauti ním zareagovali na výzvu o pomoc mladému Jozefovi, ktorý po vážnej autonehode utrpel ťažké poranenia s dlhodobými následkami. Piešťanci sa rozhodli pomôcť osobne a zorganizovali benefičný koncert s vlastným umeleckým programom. Úspešnou benefíciou sa im podarilo rozšíriť zbierku na liečenie mladého človeka o 697 eur (21 tisíc Sk).

Povedali o nás

Ladislav Ballek, spisovateľ a diplomat

Skauting nás učil mať prírodu rád, čítať v nej. Vidím, že skauti majú svoj vlastný názor a vytvárajú si priestor, v ktorom vyrastajú osobnosti.

Skauting v číslach

120

Každý rok zorganizujeme 120 letných táborov pre 2 500 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Zaujímavosti

Od roku 2000 sa skauting teší medzi rómskymi chlapcami a dievčatami popularite. Dnes sa do skautingu zapája 500 mladých Rómov. Absolvujú výchovný program zameraný na osobný rozvoj, pomáhajú v komunitných centrách a realizujú projekty na zvýšenie zamestnateľnosti Rómov.

Zdieľanie