Skaut získal ocenenie za dobrovoľnícku prácu

Pridané 08.12.2009

V stredu 2. decembra 2009 o 19:00 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského uskutočnilo slávnostné udelenie cien Bratislavskí dobrovoľníci roka 2009. Jedným z ocenených  je aj dlhoročný člen Slovenského skautingu Ondrej Székely z 34. zboru don Bosca Bratislava.

Cenu Bratislavskí dobrovoľníci roka udeľuje občianske združenie C.A.R.D.O. v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava. Cieľom je upozorniť verejnosť na hodnotu dobrovoľníkov, ktorí poskytujú neuveriteľné množstvo času a energie v prospech mimovládnych organizácií, komunity a  ľudí v Bratislavskom regióne. Podobné ocenenie sa začiatkom decembra udeľovalo aj v prešovskom, košickom, nitrianskom a banskobystrickom regióne. „Dnešný večer zároveň oslavujeme aj minulotýždňové  oficiálne vyhlásenie Európskeho roku dobrovoľníctva 2011“, povedala počas príhovoru Alžbeta Mračková z občianskeho združenia C.A.R.D.O. Ocenení boli dobrovoľníci v siedmych kategóriách. Ondrej získal ocenenie v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii.

Ondrej bol nominovaný za svoje dlhoročné pôsobenie v rámci Slovenského skautingu, kde je aktívny ako zborový vodca, pripravuje podujatia pre starších skautov a organizuje rôzne teambuildingové aktivity. Pôsobí aj ako oddielový vodca, a vodca družiny Vlkov (15 chlapcov vo veku 14-16 rokov). Tu však jeho dobrovoľnícke aktivity nekončia. Ondrej tiež pôsobí v strediskovej rade organizácie Domka, BA – Trnávka, v ktorej je zodpovedný za webovú stránku a v kde aktívne pôsobil ako dobrovoľník viac ako 5 rokov. Na Gymnáziu Ladislava Novomestského, kde pracuje ako učiteľ,  pripravuje z vlastnej iniciatívy pre svojich žiakov cez víkendy cyklistické i turistické výlety a zúčastňuje sa spolu s nimi rôznych bežeckých pretekov.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore individuálnych darcov: Murcimu a Petrovi Pelegrinimu, poslancovi národnej rady SR a  spoločností Citadela, SAD Zvolen, VOTUM - Centrum Odškodnenia, a.s.,  Autofinance, Autobas, Simstal, Onkocet, T-Com, generálnemu partnerovi podujatia – spoločnosti Provident Financial. Ďakujeme aj ďalším partnerom - neziskovej organizácii Voices, hudobnej skupine Acoustic Colours, grafickej dizajnérke Márii Čorejovej a keramikárke Ivete Vachálkovej. 

Povedali o nás

Marián Měrka, IT analytik

Skauting ma naučil netúlať sa po uliciach, ale účinne využiť svoj čas. Podľa mňa je skauting šanca, ako začať život v skupinke priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť a vytvoriť zo seba osobnosť, ktorá sa vie o seba postarať. Spoznal som tu veľké množstvo aktivít, naučil som sa odovzdávať iným to, čo viem, organizovať rôzne aktivity a projekty, ako zachrániť ľudský život a rôzne skautské kurzy ma naučili také veci, ktoré môžem naplno využívať aj mimo skautingu. V skautingu som našiel sám seba, to, akým chcem byť a akým budem v celom svojom živote.

Skauting v číslach

6 000

Patríme medzi výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Slovenský skauting má 6 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku.

Zaujímavosti

Mladí ľudia v skautingu sa zapájajú do súťaže tvorivosti v próze, poézii a fotografovaní. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie a krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí. Hudobné ambície prezentujú na úspešnom skautskom hudobnom festivale Soaré.

Zdieľanie