Skaut získal ocenenie za dobrovoľnícku prácu

Pridané 08.12.2009

V stredu 2. decembra 2009 o 19:00 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského uskutočnilo slávnostné udelenie cien Bratislavskí dobrovoľníci roka 2009. Jedným z ocenených  je aj dlhoročný člen Slovenského skautingu Ondrej Székely z 34. zboru don Bosca Bratislava.

Cenu Bratislavskí dobrovoľníci roka udeľuje občianske združenie C.A.R.D.O. v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava. Cieľom je upozorniť verejnosť na hodnotu dobrovoľníkov, ktorí poskytujú neuveriteľné množstvo času a energie v prospech mimovládnych organizácií, komunity a  ľudí v Bratislavskom regióne. Podobné ocenenie sa začiatkom decembra udeľovalo aj v prešovskom, košickom, nitrianskom a banskobystrickom regióne. „Dnešný večer zároveň oslavujeme aj minulotýždňové  oficiálne vyhlásenie Európskeho roku dobrovoľníctva 2011“, povedala počas príhovoru Alžbeta Mračková z občianskeho združenia C.A.R.D.O. Ocenení boli dobrovoľníci v siedmych kategóriách. Ondrej získal ocenenie v kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii.

Ondrej bol nominovaný za svoje dlhoročné pôsobenie v rámci Slovenského skautingu, kde je aktívny ako zborový vodca, pripravuje podujatia pre starších skautov a organizuje rôzne teambuildingové aktivity. Pôsobí aj ako oddielový vodca, a vodca družiny Vlkov (15 chlapcov vo veku 14-16 rokov). Tu však jeho dobrovoľnícke aktivity nekončia. Ondrej tiež pôsobí v strediskovej rade organizácie Domka, BA – Trnávka, v ktorej je zodpovedný za webovú stránku a v kde aktívne pôsobil ako dobrovoľník viac ako 5 rokov. Na Gymnáziu Ladislava Novomestského, kde pracuje ako učiteľ,  pripravuje z vlastnej iniciatívy pre svojich žiakov cez víkendy cyklistické i turistické výlety a zúčastňuje sa spolu s nimi rôznych bežeckých pretekov.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore individuálnych darcov: Murcimu a Petrovi Pelegrinimu, poslancovi národnej rady SR a  spoločností Citadela, SAD Zvolen, VOTUM - Centrum Odškodnenia, a.s.,  Autofinance, Autobas, Simstal, Onkocet, T-Com, generálnemu partnerovi podujatia – spoločnosti Provident Financial. Ďakujeme aj ďalším partnerom - neziskovej organizácii Voices, hudobnej skupine Acoustic Colours, grafickej dizajnérke Márii Čorejovej a keramikárke Ivete Vachálkovej. 

Povedali o nás

Jiří Navrátil, novinár a prekladateľ, miestostarosta českého Junáka

Skauti vyrastajú v malých tímoch, naučia se vzájomne deliť, spolupracovať, riešiť konflikty a motivovať druhých. To sú ideálne vlastnosti do pracovného tímu.

Skauting v číslach

120

Každý rok zorganizujeme 120 letných táborov pre 2 500 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Zaujímavosti

Ročne uskutočníme 100 – 250 vzdelávacích programov pre 2 000 – 2 600 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Zdieľanie