Regionálne aj medzinárodné skautské akcie počas víkendu 19.-21.4.2013

Pridané 23.04.2013

Aj počas víkendu 19.-21.apríla 2013 sme žili skautingom a okrem tradičných skautských výletov a víkendových akcií sa uskutočnilo aj niekoľko významných udalostí - na regionálnej, aj medzinárodnej úrovni.

Prinášame správy o štyroch z nich:

 • Skautské dni vo Východoslovenskej oblasti
 • Skautská súťaž o štít Zlatoviec
 • Stretnutie Výkonnej rady Junáka a Náčelníctva Slovenského skautingu
 • Pracovné stretnutie v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce Skauti na netu.

 

Vo východoslovenskej skautskej oblasti oslavovalI

Oblastné skautské dni Východoslovenskej oblasti sa tento rok niesli v duchu osláv Storočnice a organizátorom i účastníkom sa podarilo vytvoriť úžasnú, neopakovateľnú atmosféru.

Akcia sa uskutočnila v sobotu 20.4. v krásnom prostredí pri obci Obišovce - na lúkach pod starým Hrádkom. Skautské oslavy boli otvorené aj pre verejnosť, čo využili miestni, ako aj mnohí rodičia malých skautov a skautiek. Samotných skautov sa na akcii zúčastnilo 265 a zastúpené boli takmer všetky skautské zbory pôsobiace vo Východoslovenskej skautskej oblasti (z Košíc, Prešova, Hermanoviec, Lipian, Sabinova, Stropkova, Čičavy a Kysaku).

Program bol pestrý a pripravený tak, aby si každý mohol niečo zahrať, zasúťažiť, alebo vyskúšať. Veľkým lákadlom boli lanové dráhy, ako aj možnosť povoziť sa na koníkoch. Najmladšie deti (vĺčatá a včielky vo veku do 11 rokov) sa mohli prihlásiť do špeciálnych súťaží a aktivít na rôznych stanoviskách. Podobný program, prispôsobený starším teenagerom (skauti a skautky vo veku cca 12 - 15 rokov), sa tešil takisto veľkému záujmu.

Úvodu celej akcie dominovali scénky zobrazujúce históriu skautingu a patróna skautov, sv. Juraja, ktorého symbolicky znázorňoval aj hrad nad lúkou, držiaci stráž nad všetkými pod sebou.

Aby sa sto rokov skautingu na Slovensku oslávilo naozaj veľkolepo, okrem atraktívneho programu a skautských hodnôt, prítomných počas celého dňa, organizátori pripravili pre všetkých sladké prekvapenie - takmer metrovú storočnicovú skautskú tortu :)

Pre roverov - mladých a doselých skautov vo veku cca 16 - 26 rokov, pokračoval program aj po oficiálnom ukončení. Po akčnej nočnej hre sa stretli v Košiciach a diskutovali na tému "Sto rokov za nami, sto rokov pred nami" - aký by mal byť skauting a skaut súčasnej doby.

Klobúk dole a veľké poďakovanie organizačnému tímu, ako aj účastníkom, za tohtoročné Skautské dni vo Východoslovenskej skautskej oblasti.

 

Skautská súťaž "o štít zlatoviec"

Skauti z 32. zboru Ale Vivo, 87. zboru Bufinky a 93. prístavu skautov z Trenčína zorganizovali v sobotu, 20.4.2013, ďalší ročník tradičného skautského preteku, tiež nazývaného aj Svojsíkov závod

o štít zlatoviecSúťaž plná zaujímavých aj náročných úloh bola určená pre skautov všetkých vekových kategórií. Cieľom bolo podporiť tímovú spoluprácu a súdržnosť, precvičenie skautských zručností, ale aj kreativity, rýchleho rozhodovania a plánovania. 

Súťažné stanoviská boli napríklad:

 • lanová dráha
 • zdravoveda
 • používanie sekery/noža pri práci s drevom
 • byliny a stromy
 • topografia, orientácia v teréne
 • história, symboly, rovnošata
 • bezpečná práca s ohňom

Súťaže sa zúčastnilo viacero skautských partií z Trenčína a okolia a určite sa už teraz tešia aj na budúci ročník :). Pridajte sa potom aj vy...

 

Medzinárodná dimenzia skautingu - stretnutie SLSK a junákastretnutie Výkonnej rady Junáka a Náčelníctva SLSK

Slovenský skauting sa teší z dlhodobej blízkej spolupráce a priateľských vzťahov so susedným českým Junákem - svazem skautů a skautek Českej republiky. Počas  uplynulého víkendu sa uskutočnilo pravidelné každoročné pracovné stretnutie Výkonné rady českého Junáka a Náčelníctva Slovenského skautingu, s účasťou Ústredia Slovenského skautingu. 

Koná sa striedavo v Slovenskej a Českej republike; tento rok ho naši českí bratia a sestry zorganizovali neďaleko Brna, v obnovenom skautskom centre Kaprálův mlýn - středisko ekologické výchovy (www.kapraluvmlyn.cz).

Cieľom tohto pracovného stretnutia je predovšetkým vzájomné obohatenie oboch blízkych skautských organizácií - výmena skúseností a dobrej praxe v rôznych oblastiach, inšpirácia, plány spolupráce na projektoch a  konkrétne nápady, ktoré môžu prispieť k rozvoju jednotlivých oblastí v rámci organizácie: vzdelávanie; program; administratíva - databázové systémy, skautské preukazy; časopisy a publikácie - systém efektívnej distribúcie, skúsenosti ohľadne zamerania a obsahu časopisov; metodické publikácie v oboch organizáciách; financovanie a spoločné projekty; duchovný rozmer; podpora pre dobrovoľníkov a činovníkov; zahraničie a medzinárodná dimenzia skautingu; .....

Tento rok sa stretnutie ešte hlbšie zameralo na špecifické oblasti - vzdelávanie a program formou individuálnych pracovných skupín, ktoré priniesli konkrétne pozitívne výstupy pre obe rady (Programovú radu a Radu pre vzdelávanie). Hlavnými témami boli napríklad:

 • hodnotenie kvality a možnosti jeho využitia tak, aby malo čo najvyšší prínos pre oddiely a zbory,
 • príprava a realizácia výchovného programu pre jednotlivé výchovné kategórie v rámci oboch organizácií
 • efektívne fungovanie a štruktúra programovej rady
 • modely vzdelávania v rámci oboch organizácií a možnosti inšpirácie
 • systém vzájomného uznávania absolvovaného vzdelávania medzi SLSK a Junákom
 • možnosti e-learningu

Okrem týchto tém sme sa venovali napríklad aj zhodnoteniu osláv Storočnice u českého Junáka a plánu osláv Storočnice prebiehajúcej v roku 2013 na strane SLSK a naopak vyhodnoteniu 11.stredoeurópskeho jamboree, ktoré sa konalo minulý rok na Slovensku a plánom 12. stredoeurópskeho jamboree, pripravovaného českým Junákom.

Ďakujeme členom Výkonnej rady Junáka a náčelníkovi Junáka za veľmi príjemné, inšpiratívne a podnetné stretnutie a konkrétne výstupy. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj naďalej.

Mimochodom - stredisko Kaprálův mlýn je možné využívať aj pre rôzne oddielové a zborové akcie, ako aj vzdelávacie programy. Vďaka veľkej kapacite a skvelej štruktúre dokáže zabezpečiť plný komfort a zároveň skautské ekologické prostredie vhodné na rôzne typy akcií pre skautov, ale napríklad aj pre školy.

Všetko sa môžete dozvedieť tu: www.kapraluvmlyn.cz

 

Pracovné stretnutie v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce "Skauti na netu"

V sobotu 20.4. sa popri stretnutí Výkonnej rady Junáka a Náčelníctva SLSK na Kaprálovém mlýně uskutočnila aj pracovná schôdza slovenských a českých partnerov projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenským skautingom a Českým Junákom, okresom Brno – město.

Na stretnutí boli prítomní zástupcovia oboch strán, projektoví koordinátori a ďalší zaangažovaní pracovníci. Cieľom stretnutia bolo pravidelné vyhodnotenie uskutočnených aktivít a jednotlivých krokov.

Venovali sme sa aktuálnym modulom databázového systému SkautIS, webu www.skautskyradca.sk a aplikácii Buď pripravený, ako aj pripraveným videám prvej pomoci a inštruktážnym videám skautskej praxe. Dohodli sme sa na ďalšom postupe, ako aj termíne najbližšieho stretnutia.

cezhranicna spolupraca logo

Skauti na netu

Povedali o nás

Július Satinský, humorista a satirik

Nič lepšie ako skauting doteraz nikto pre deti nevymyslel.

Skauting v číslach

38 000 000

V súčasnosti spája skautský sľub 38 miliónov chlapcov a dievčat. Sme v 217 krajinách na celom svete.

Zaujímavosti

Mladí ľudia v skautingu sa zapájajú do súťaže tvorivosti v próze, poézii a fotografovaní. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie a krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí. Hudobné ambície prezentujú na úspešnom skautskom hudobnom festivale Soaré.

Zdieľanie