Otvorenie Skautského múzea Václava Rubeša

Pridané 28.02.2013

22.február 2013 – Deň sesterstva – výročie narodenia zakladateľa Skautingu R. B. Powella a jeho manželky, svetovej náčelníčky skautiek a výročie založenia Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku.

Sneží a vlaky meškajú. To však neprekáža oldskautom z Východného Slovenska, či z Bratislavy, Trenčína a Žiliny cestovať do Ružomberka, aby sa zúčastnili na otvorení Skautského múzea, ktoré sa koná v deň jeho 16.výročia založenia. Spolu s nimi sem takisto mieria skautky a skauti rôzneho veku z rôznych kútov Slovenska, ako aj širšia verejnosť. Dnes sa totiž uskutočnilo znovuotvorenie múzea, ktoré odteraz nesie meno brata Akelu - Václava Rubeša, v nových dôstojnejších priestoroch.

Štafetu po bratovi Akelovi prevzal brat Vrták – Juraj Baláž, ktorý privítal prítomných v nových priestoroch múzea a požiadal o príhovor pána Dušana Mataja, prednostu Mestského úradu, ktorý prečítal list primátora mesta Ružomberok, pána Jána Pavlíka. Následne prehovorila pani Alexandra Staňová ako správkyňa Björnsonovho domu v ktorom sa po novom múzeum nachádza.

Za Historickú komisiu SLSK predniesol príhovor br. Slížik – Peter Janota, ktorý vyzdvihol záslužnú činnosť brata Akelu pri vytvorení a budovaní Skautského múzea, ako aj zásluhu brata Vrtáka a skautov 9. zboru pri znovuotvorení múzea v nových priestoroch. Súčasne prisľúbil pomoc historickej komisie pri ďalšom budovaní múzea. Slávnostným prestrihnutím pásky potom otvorila expozíciu dcéra br. V. Rubeša.

Prítomní si s veľkým záujmom prezreli jedinečnú expozíciu múzea a zotrvali v priateľskom rozhovore.

Samotnému otvoreniu múzea predchádzalo zasadnutie Historickej komisie SLSK, ktoré viedol jej predseda br. Slížik. Členovia privítali medzi sebou manželku zosnulého brata Akelu pani Alžbetu Rubešovú. Po otvorení múzea spoločne navštívili miestny cintorín, aby sa pri jeho hrobe  poklonili zakladateľovi Skautského múzea bratovi Václavovi Rubešovi.

 Vojto Tóth

Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku

adresa: Námestie slobody 10 (Björnsonov dom), 034 01 Ružomberok (prístupné po telefonickom dohovore)

správca múzea: Bc. Juraj Baláž

tel.:+421 908 522 341; mail: balaz@murk.sk

web www.skauti-ruzomberok.sk/muzeum.php

O múzeu

Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku (SKM) vzniklo 22. 02. 1997 predovšetkým zo snahy zachovať dôkazy o skautskej činnosti v strednej Európe. Ďalším silným argumentom bolo vytvoriť archiválnu dokumentáciu po nútenej izolácii "východného bloku" pred ostatným svetom a predovšetkým mladým ľuďom prostredníctvom múzea priblížiť život skautského hnutia v jednotlivých národných organizáciách.

Jedinečná komplexná expozícia

Širokospektrálne výstavné plochy SKM predstavujú vzácnu zbierku nadnárodných skautských dokumentov, zobrazujúcich historický vývoj svetového aj nášho skautského hnutia, bohatú paletu činností jednotlivých vekových kategórií; návštevníka zaujmú najrôznejšie zbierky , nevynímajúc pozoruhodnú exilovú činnosť členov Českého a Slovenského skautingu v zahraničí.

Povedali o nás

Václav Havel, štátnik, dramtik a spisovateľ

Rád spomínam na dobu, keď som ešte so svojím skautským oddielom tiež splavoval rieky a prežíval podobné dobrodružstvá ako vy. Viem, čo všetko pre vás skauting znamená a radujem sa z toho, že jeho myšlienky sú stále aktuálne a oslovujú mladých ľudí. Cez pestrý program, ktorý skauting ponúka, získavate dobré návyky pre život v spoločnosti a svojou ďalšou činnosťou jej preukazujete nezištnú službu. Naša krajina takých občanov potrebuje.

Skauting v číslach

500 000 000

Skauting počas svojej storočnej existencie obohatil život 500 miliónov detí, mladých i dospelých na celom svete.

Zaujímavosti

Sme členom svetových organizácií World Organisation of Scout Movement a World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

Zdieľanie