Najlepšou skautskou družinou je Spoločenstvo prsteňa

Pridané 15.05.2013

Družina roka 2013  

Počas druhého májového víkendu bojovali skauti o prestížny titul Družina roka 2013. Medzi najlepších sa prostredníctvom troch internetových kôl prebojovalo sedem družín, ktoré si zmerali sily v Dolnom Kubíne. Zvíťazili skauti z Vrbova, ktorí vo finále porazili svojich súperov.

 Do tohtoročnej celoslovenskej Spoločenstvo prsteňa z Vrbovamedzidružinovej súťaže sa zapojilo 36 družín. Po úspešnom vyriešení vedomostných a kreatívnych úloh v troch online kolách, ktoré prebiehali od marca do mája tohto roku, postúpilo sedem najšikovnejšíchdo finále. Družinou roka 2013 sa stalo Spoločenstvo prsteňa (66. zbor Eduarda Korponaya) z Vrbova, ktoré porazilo zvyšných šesť súperov. Tesne za nimi sa umiestnili dievčatá z družiny Umbakarna z Detvy a tretie miesto obsadili Labute zo Žiliny.

  Finále sa odohralo už po piatykrát v kaštieli na Mokradi v Dolnom Kubíne a počas troch dní plnili súťažné družiny množstvo náročných úloh. Vyrábali pečiatky, stireľali z luku a vzduchovky, stavali vtáčie búdky, alebo varili v prírode. Víťazná družina okrem titulu získala i prestížnu nášivku, ktorú môže nosiť len najlepšia družinaa každý ju podľa nej identifikuje ako víťazov. Členovia tejto družiny zároveň tak, ako každý rok, budú mať tú česť odovzdať v predvianočnom období betlehemské svetlo do rúk prezidenta Slovenskej republiky.

 ,,Máme za sebou krásne finále plné vyrovnaných výkonov. Tento rok sme opäť videli sedem naozaj výborných družín, na ktoré sa bolo radosť pozerať a ktoré v každej jednej úlohe dokazovali, že sú v ňom právom,”uviedla riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu Daša Cingálková. 

úlohy boli akčné

 Minulý rok v súťaži zvíťazili Čajky, štvorčlenná partia dievčat zo Žiliny, ktoré sa zúčastnili už tretíkrát a dočkali sa víťazstva. Družina tohtoročných víťazov je, naopak, čisto chlapčenská. Členmi Spoločenstva prsteňa sú Pavol Hrebeňár, ktorý je zároveň aj radcom družiny, Silvester Zakopjan, Adrián Paugsch, Samuel Hrebeňár, Gregor Čižík a Jakub Dilský. Vekový priemer chlapcov je 14 rokov. Za najťažšiu disciplínu považovali orientačný beh na lúke pri kaštieli v sobotu podvečer. Naopak, najjednoduchšou bola pre nich hra, ktorá simulovala vybavovanie rôznorodých povolení a tlačív na úradoch..,,Snažili sme sa urobiť všetko podrobne a dôkladne, nič nezanedbať a prinieslo to svoje ovocie,“ povedal bezprostredne po vyhodnotení trojdňovej súťaže radca družiny Pavol Hrebeňár.

 Družina roka je súťaž medzi skautskými družinami, účastníčkyktoré sa neboja preveriť si svoje skautské vedomosti, dôvtip a pohotovosť. Prihlásiť sa môžu každý rok všetky družiny, pokiaľ spĺňajú niekoľko kritérií. Každá družina by mala mať 5 až 8 členov vo veku od 12 do 16 rokov, z ktorých každý musí byť členom Slovenského skautingu. Súťažiace družiny musia byť reálne fungujúce družiny a nie výber členov z oddielu alebo zboru. Z jedného oddielu sa môže zúčastniť aj viacero družín. Všetky zapojené družiny riešia teoretické úlohy v troch online kolách a poradie po týchto troch internetových kolách určí 7 najlepších družín, ktoré sa stretnú vo finále.

LINK na FOTOGALÉRIU

Povedali o nás

Peter Murár, vysokoškolský pedagóg

V minulosti som si v skautingu plnil svoje sny po dobrodružstve. Neskôr mi dal príležitosť osobnostne a vedomostne rásť. Pri príprave skautských akcií som získaval dobré organizačné zručnosti. A svoje skúsenosti skautského inštruktora teraz úročím ako učiteľ na vysokej škole. Za najväčší prínos však považujem skutočných priateľov, ktorých som spoznal na skautských akciách. Viaže ma s nimi puto, ktoré bežný človek iba ťažko dokáže pochopiť. Považujem to za veľký prínos skautingu.

Skauting v číslach

6 000

Patríme medzi výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Slovenský skauting má 6 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku.

Zaujímavosti

Ročne uskutočníme 100 – 250 vzdelávacích programov pre 2 000 – 2 600 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Zdieľanie