Na svetový Deň sesterstva skauti darovali krv

Pridané 24.02.2009

Skauti z Podtatranskej skautskej oblasti oslávili celosvetový sviatok hromadným darovaním krvi. Tento skutok môže darovať mnoho ďalších dní života tým, ktorí to budú potrebovať najviac.

Skautky na celom svete oslavujú 22. februára svoj sviatok. Volá sa Deň sesterstva a tento rok pripadol na nedeľu. Skautky spolu so skautmi organizujú v tento deň rôzne podujatia, mnohé majú dobročinný charakter. Na Slovensku, konkrétne pod Tatrami, ho oslávili darovaním krvi. Odber pripravil skautský kňaz Andrej Legutký vo Vrbove v okrese Kežmarok. Pozvaní boli skauti aj neskauti - všetci tí, ktorí mali chuť pomôcť a podporiť dobrú a ušľachtilú vec.

"Prvýkrát sme pripravili hromadný odber krvi pred štyrmi mesiacmi. Išlo o pilotný projekt, pokus, či sa iniciatíva stretne s pochopením a odozvou predovšetkým v radoch mladých veriacich. Krv vtedy darovalo dvadsať ľudí, medzi nimi viacero prvodarcov. Dôležité je prekonať prvotný strach. Mnohí sa pre túto myšlienku potom nadchnú a krv chodia darovať pravidelne," predstavil myšlienku darovania krvi Andrej Legutký.

Tentokrát sa sa darovania krvi zúčastnilo 21 dobrovoľných darcov z Vrbova a pricestovali aj skauti a skautky z Nižných Ružbách a Kežmarku. Odber krvi zabezpečila mobilná jednotka Národnej transfúznej služby v Poprade a podieľal sa na ňom aj miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbove. "V našom skautskom oddiele máme mnoho mladých, ktorí síce ešte nemajú 18 rokov, aby mohli darovať krv, ale presvedčili a priviedli svojich rodičov. Teším sa, že sa miestny Červený kríž chytil iniciatívy a ďalšie odbery krvi chcú robiť v priestoroch fary už pod svojou kuratelou," dodal Andrej Legutký. Krv nakoniec odobrali 17 darcom a boli by aj najstaršej darkyni, 59-ročnej babičke jednej skautky, no pre nedostatok železa v krvi ju nakoniec museli odmietnuť.

Službou pre druhých sa skauti zapojili nielen do celosvetového dňa sesterstva, ale naplnili tak aj svoje heslo spraviť denne aspoň jeden dobrý skutok. A týmto skutkom pravdepodobne darovali mnoho ďalších dní života tým, ktorí to budú potrebovať najviac.

Darovanie krvi aj na skautskom tábore

Mobilná odberová jednotka v Poprade v pondelok 18. 8. 2008 vycestovala medzi skautov zo Spišskej Novej Vsi do ich letného tábora v malej podtatranskej obci Abrahámovce. Skauti sa v táborovom programe učili riešiť rôzne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Aj vedieť poskytovať prvú pomoc a z toho vzišlo ich rozhodnutie darovať krv. "V mysli skautov sa zrodila veľmi humánna myšlienka. Dohodli sme si termín odberu, ktorý sa uskutočnil na Obecnom úrade v Abrahámovciach. Skauti sa zaujímali o význam darovania krvi, vyšetrenie krvi, krvné skupiny a podávanie transfúznych liekov," povedal vedúci lekár Národnej transfúznej služby v Poprade MUDr. Pavel Repovský. K darujúcim skautom sa pridali aj miestni obyvatelia.

Povedali o nás

Marianna Kahancová, lekárka

Deti získavajú v skautingu kopec zážitkov, skúseností a priateľstiev. Dáva im možnosť niekam patriť, mať svoju partiu, no zároveň im dáva aj slobodu, priestor pre seberalizáciu a možnosť napĺňať svoje sny. Znamená to každý deň prekonávať nové výzvy, ktoré nám skauting predkladá. Popritom nás správnymi a nenápadnými spôsobmi formuje, rozvíja našu osobnosť, poznačuje náš slovník i prejavy, učí nás lojalite i samostatnosti, prebúdza naše srdce, rozvíja našu kreativitu. Skauting nás učí pozrieť sa novým pohľadom na seba a okolitý svet. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa stali osobnosťami, ktoré rozdávajú nádej a silu.

Skauting v číslach

1 400

Ročne uskutočníme 1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Zúčastní sa ich 15 tisíc detí a mladých ľudí.

Zaujímavosti

Pred ďalšou deštrukciou sa snažíme zachrániť 8 hradov na západnom a 5 hradov na východnom Slovensku. Sprístupňujeme ich a robíme atraktívne pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Zdieľanie