Dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia odpracujú viac ako 4500 hodín pre Slovenské hrady

Pridané 11.08.2009

V dňoch od 10. do 23. augusta 85 skautov z Estónska, Talianska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska odpracujú viac ako 4500 hodín pre Slovenské hrady a pamiatky. S pomocou odborníkov na pamiatkovú starostlivosť sa dobrovoľníci snažia zachrániť tieto historické pamiatky pred ďalšou deštrukciou, urobiť ich turisticky prístupné a dostať ich do povedomia verejnosti.

V spolupráci s občianskymi združeniami a obcami budú dobrovoľníci  dva týždne pracovať na 8 hradoch – Lietavský hrad, Považský hrad, Hričov, Šašov, Divín, Čabraď, Starý zámok, Glanzenberg a tiež na Banskoštiavnickej Kalvárií.

Dobrovoľníci likvidujú nelegálne ohniská a odpad v priestoroch zrúcanín, upravujú prístupové cesty a stavajú drevené schody, ktorými sprístupňujú ťažšie dostupné miesta hradov a zabezpečujú vyššiu bezpečnosť ich návštevníkov. V interiéroch hradov odstraňujú náletové kroviny, ktorá spôsobujú narušenie a následne aj  deštrukciu múrov a vyrábajú a osádzajú informačné tabule, ktoré príťažlivo informujú návštevníkov o histórii a význame jednotlivých hradov.

Slovenský skauting realizuje projekt vďaka podpore z grantového programu Mládež v akcií, Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky, Nadácie Pontis, Visegrad fund, Európskemu fondu regionálneho rozvoja – Programu Cezhraničnej spolupráce, Ministerstvu školstva SR a spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

V roku 2009 sa dobrovoľníci zo Slovenského skautingu už šiesty rok starajú o záchranu a konzerváciu hradov na Slovensku. Od roku 2004 sa v projekte Odklínanie hradov s pomocou odborníkov na pamiatkovú starostlivosť snažia zachrániť toto historické dedičstvo pred ďalšou devastáciou a dostať ho do povedomia verejnosti.

Povedali o nás

Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine

Skauti a skautky sú našimi spoľahlivými pomocníkmi počas Dňa narcisov. Som na nich hrdá aj preto, že ja sama som bola a stále sa cítim byť skautkou.

Skauting v číslach

500 000 000

Skauting počas svojej storočnej existencie obohatil život 500 miliónov detí, mladých i dospelých na celom svete.

Zaujímavosti

V roku 2009 sme zorganizovali najväčší dobrovoľnícky projekt na Slovensku. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 dobrovoľníkov zo šiestich krajín Európy. Pomáhali sme pri záchrane 9 hradných zrúcanín na Slovensku. 

Zdieľanie