Deň sesterstva 2013

Pridané 15.02.2013

Čas na oslavu? áno

Každý rok je 22. február dňom, kedy si skautky a skauti na celom svete pripomínajú narodeniny zakladateľa skautingu - Roberta Baden-Powella a jeho manželky Olave.

Obrovská narodeninová oslava nám pripomína naše medzinárodné priateľstvo, spoločné hodnoty, rozmanitosť kultúr a predovšetkým to, ako veľmi môžeme osobne prispieť k zlepšeniu života vo svojom okolí, aj na celom svete. Je to deň, kedy máme myslieť na seba, ale aj na ostatných.

O tom je skautský Svetový deň sesterstva.

WTD 2013

Čas na aktivity? áno

Okrem samotnej oslavy je tento deň vždy spojený s jedným celosvetovým problémom, k riešeniu ktorého chcú skautky a skauti prispieť. Pozývame všetky skautky a skautov, aby sa nechali inšpirovať tohtoročnou témou a pripravenými aktivitami a oslávili spolu s bratmi a sestrami z celého sveta tento veľký skautský sviatok.

Deň sesterstva 2013 bude venovaný témam ochrany matiek a detí, inšpirovaný dvomi rozvojovými cieľmi tisícročia (Millenium Development Goals, MDG); MDG4 - zníženie detskej úmrtnosti a MDG5 - zlepšenie zdravia matiek.

MDG 4: spoločne môžeme zachrániť životy detí

&

MDG 5: život a zdravie každej matky je vzácne

 

Ako bolo avizované v zimnom vydaní časopisu Skaut, tento rok sú k dispozícii komplexné informácie ohľadom obľúbenej akcie "Deň sesterstva" /PRÍLOHA/, ktoré vypracovala Zahraničná rada SLSK. Veríme, že pripravené aktivity, hry a súťaže vám pomôžu obohatiť tento jedinečný deň.

Čo v priloženom materiáli najdete?

  • informácie o Dni sesterstva 2013 a bližšie informácie o tohtotočnej téme
  • tipy a linky: Ako sa môžete aktívne zapojiť do Dňa sesterstva 2013
  • vypracované aktivity na družinovky a akcie pri príležitosti Dňa sesterstva

Čas na zmenu názvu?

Chceli by sme Vás, milé skautky a skauti, poprosiť o pomoc pri riešení jednej dilemy. Týka sa názvu:

Deň sesterstva, či Deň zamyslenia ? Zmeniť názov, či nie ? To je otázka !! :)

Objasnenie:

V máji 1926 na 4. medzinárodnej konferencii skautiek, ktorej témou bol "Svet", navrhla zástupkyňa za Francúzsko, aby bol určený jeden deň v roku, kedy budú môcť všetky skautky na celom svete na seba myslieť. Vybrali 22. február, deň narodenia zakladateľa skautingu Roberta Baden-Powella a jeho manželky Olave, a pomenovali ho "Thinking day".  

Na Slovensku je tento deň známy ako "Deň sesterstva". Vo väčšine krajín používajú skauti a skautky presnejšie preložený názov "Deň zamyslenia", ktorý nezahrňuje len skautky, ale aj skautov, lebo je to vlastne náš spoločný sviatok, kedy sa okrem iného snažíme riešiť aj jeden z celosvetových problémov -> viac v priloženom materiáli

Veľmi by ste nám pomohli, ak by ste svoj názor vyjadrili v ankete na stránke SLSK -> http://skauting.sk/skauti alebo mailom na maria.kocianova@skauting.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

Ďakujeme a prajeme všetko najlepšie k nášmu spoločnému sviatku

Za Zahraničnú radu SLSK 

Maruša


Mária Kociánová | tajomníčka zahraničnej rady Slovenského skautingu
maria.kocianova@skauting.sk

Povedali o nás

Tomáš Halík, profesor Univerzity Karlovy, katolícky kňaz

Skauting sprostredkováva súbor mravných hodnôt, ktoré ľudská osobnosť i spoločnosť nutne potrebuje na svoje prežitie a zdravú existenciu; učí solidarite, poriadku a odvahe – cnostiam, bez ktorých by demokratická spoločnosť nemohla obstáť.

Skauting v číslach

120

Každý rok zorganizujeme 120 letných táborov pre 2 500 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Zaujímavosti

Ročne uskutočníme 100 – 250 vzdelávacích programov pre 2 000 – 2 600 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Zdieľanie