Aktuality - Verejnosť

06.07.2011

Skautská brigáda na Píle

Nedávne povodňové nešťastie na Záhorí spôsobilo obrovské škody, ktoré nenechali ľahostajnými skautov z Bratislavy, Trnavy a Piešťan. Na požiadanie starostov obcí Píla a Dubová sa počas dvoch dní uskutočnila brigáda, pri ktorej sa vyzbierala obrovská hromada odpadkov a odplavených vecí.

21.06.2011

Projekt Naše Mesto 2011

V rámci Európskeho roku dobrovoľníctva sa do celoslovenského projektu Naše mesto zapojili i naši skauti. Spoločne s ďalšími sedemdesiatimi firmami venovali zadarmo svoj čas aby skrášlili, zlepšili, vynovili alebo opravili svoje mesto či okolie.

17.12.2010

V roku 2010 máme na Slovensku 22 kvalitných oddielov

Slovenský skauting pokračoval v monitorovaní a oceňovaní kvality svojej činnosti aj v roku 2010. V piatom ročníku monitoringu kvality získalo hodnotenie Kvalitný oddiel 22 oddielov v 11 slovenských mestách. Ocenenia prevzali vodcovia oddielov počas celoslovenskej vzdelávacej akcie Seminár o kvalite z rúk predsedu Programovej rady SLSK Pavla Švedu - Pitta a náčelníka SLSK Ľubomíra Ondrušeka - Vševeda. Seminár o kvalite uzatváral cyklus piatich hodnotení a počas neho boli prezentované výsledky za celé 5-ročné obdobie.

08.12.2009

Skaut získal ocenenie za dobrovoľnícku prácu

V stredu 2. decembra 2009 o 19:00 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského uskutočnilo slávnostné udelenie cien Bratislavskí dobrovoľníci roka 2009. Jedným z ocenených je aj dlhoročný člen Slovenského skautingu Ondrej Székely z 34. zboru don Bosca Bratislava.

07.12.2009

Poznáme termíny rozvozu betlehemského svetla vlakmi

Aj tento rok budú slovenské skautky a skauti zabezpečovať rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Táto predvianočná tradícia – symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje má na Slovensku už 20-ročnú tradíciu.

01.12.2009

Slovenský skauting získal cenu Most 2009

19. novembra 2009 sa v bratislavskom divadle Meteorit konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia Most, Ceny Rady mládeže Slovenska (RMS) za podporu práce s deťmi a mládežou. V piatich kategóriách si ocenenie Most prebralo spolu deväť víťazov. Medzi nimi aj Slovenský skauting.

11.08.2009

Dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia odpracujú viac ako 4500 hodín pre Slovenské hrady

V dňoch od 10. do 23. augusta 85 skautov z Estónska, Talianska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska odpracujú viac ako 4500 hodín pre Slovenské hrady a pamiatky. S pomocou odborníkov na pamiatkovú starostlivosť sa dobrovoľníci snažia zachrániť tieto historické pamiatky pred ďalšou deštrukciou, urobiť ich turisticky prístupné a dostať ich do povedomia verejnosti.

Povedali o nás

Robert Baden-Powell, zakladateľ skautského hnutia

Osobné napredovanie je zmyslom a najdôležitejšou úlohou skautskej výchovy. Nejde tu o odovzdávanie znalostí a zručností, ale o výchovu. To znamená, že by sme mali človeka priviesť k tomu, aby sa učil sám, z vlastnej vôle tie veci, ktoré zdokonaľujú jeho charakter.

Skauting v číslach

6 000

Patríme medzi výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Slovenský skauting má 6 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov v 120 mestách a obciach na Slovensku.

Zaujímavosti

Desiatky mladých ľudí ročne absolvujú náš vzdelávací program Mladý líder. Získavajú zručnosti a cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

Zdieľanie