Aktuality - Verejnosť

23.04.2013

Regionálne aj medzinárodné skautské akcie počas víkendu 19.-21.4.2013

Aj počas víkendu 19.-21.apríla 2013 sme žili skautingom a okrem tradičných skautských výletov a víkendových akcií sa uskutočnilo aj niekoľko významných udalostí - na regionálnej, aj medzinárodnej úrovni.

23.04.2013

TS: 14. ročník skautského festivalu Soaré 2013 opäť bez alkoholu a drog

V poradí už štrnásty ročník skautského festivalu Soaré sa bude konať v dňoch 26. až 28. apríla 2013 v Banskej Bystrici. Tento dvojdňový festival sa opäť tradične ponesie v duchu dobrej zábavy bez drog a alkoholu.

22.04.2013

TS: Sviatok sv. Juraja - Deň so skautskou šatkou (24.4.)

Jeden z najvýznamnejších skautských sviatkov v roku, sviatok sv. Juraja, oslávia tento rok znova aj slovenskí skauti. Preto všetci, ktorí majú k skautingu blízko, budú 24. apríla 2013 počas celého dňa nosiť skautskú šatku. Skauti na Slovensku sa tak po prvýkrát pripoja k tradícii, ktorá funguje vo viacerých ďalších krajinách.

28.02.2013

Otvorenie Skautského múzea Václava Rubeša

Otvorenie Skautského múzea Václava Rubeša 22.február 2013 – Deň sesterstva – výročie narodenia zakladateľa Skautingu R. B. Powella a jeho manželky, svetovej náčelníčky skautiek a výročie založenia Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku.

15.02.2013

Deň sesterstva 2013

Každý rok je 22. február dňom, kedy si skautky a skauti na celom svete pripomínajú narodeniny zakladateľa skautingu - Roberta Baden-Powella a jeho manželky Olave. Okrem samotnej oslavy je tento deň vždy spojený s jedným celosvetovým problémom, k riešeniu ktorého chcú skautky a skauti prispieť.

17.12.2012

Skautky z Trnavy ocenené na podujatí Animátor roka 2012

Dôležitosť animátorov - dobrovoľníkov sa rozhodlo Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji (VÚC a Rada mládeže Trnavského kraja) zdôrazniť znova, svojim každoročným odovzdávaním cien Animátor roka 2012 a Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži. Medzi ocenenými boli aj dve skautky.

Povedali o nás

Marianna Kahancová, lekárka

Deti získavajú v skautingu kopec zážitkov, skúseností a priateľstiev. Dáva im možnosť niekam patriť, mať svoju partiu, no zároveň im dáva aj slobodu, priestor pre seberalizáciu a možnosť napĺňať svoje sny. Znamená to každý deň prekonávať nové výzvy, ktoré nám skauting predkladá. Popritom nás správnymi a nenápadnými spôsobmi formuje, rozvíja našu osobnosť, poznačuje náš slovník i prejavy, učí nás lojalite i samostatnosti, prebúdza naše srdce, rozvíja našu kreativitu. Skauting nás učí pozrieť sa novým pohľadom na seba a okolitý svet. Povzbudzuje nás k tomu, aby sme sa stali osobnosťami, ktoré rozdávajú nádej a silu.

Skauting v číslach

500 000 000

Skauting počas svojej storočnej existencie obohatil život 500 miliónov detí, mladých i dospelých na celom svete.

Zaujímavosti

Desiatky mladých ľudí ročne absolvujú náš vzdelávací program Mladý líder. Získavajú zručnosti a cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

Zdieľanie