NAVS

Námorná akadémia vodných skautov

Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) je tvorená špecializovaným skautským vzdelávacím tímom, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a tréning všetkých skautských vekových kategórií so záujmom o rozvoj vodno-skautského programu (alebo jeho prvkov) v domácom oddiely/zbore. Dôraz pri tom kladie na bezpečnosť práce s deťmi a mládežou na vode. Vzdelávanie je v rovnakej miere prístupné všetkým skautom – z vodáckych aj nevodáckych oddielov. NAVS je zriaďovaná Hlavným kapitanátom vodných skautov (HKVS) prostredníctvom kapitána HKVS pre vzdelávanie, ktorý je zároveň koordinátorom NAVS. 

Vzdelávací tím:

Zakladatelia a vedúci NAVS

MUDr. Marek Pleško - Marcus

Kapitán HKVS pre vzdelávanie, v súčasnosti poverený koordinátor NAVS. Venuje sa inovácii a modernizácii dvoch základných vodno-skautských vzdelávacích modulov – Kormidelníckeho kurzu a Dôstojníckej školy. V lektorskej činnosti sa zameriava na problematiku prístupu k deťom a na zdravovedu. Ako bývalý športový plavec zodpovedá v NAVS za plavecké tréningy. Je absolvent Kapitánskej lesnej školy a Inštruktorskej lesnej školy Stříbrná řeka. Člen Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu, člen tímu Safe Harm (tím venujúci sa prevencii šikany a iným rizikovým javom v Slovenskom skautingu), redaktor časopisu Médium, exkapitán 93. prístavu Tortuga Trenčín. Pracuje ako lekár v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, je študentom doktorandského štúdia  v odbore Pediatria a inštruktor Slovenského červeného kríža.

Kontakt: marekplesko@gmail.com

Ing. Juraj Vančo - Juro 

V NAVS má funkciu tímového lídra. Zodpovedá za vedenie tímu, rozdeľovanie úloh a povinností medzi členov NAVS, organizovanie teambuildingových akcií, motivovanie, ale aj za financie. Je absolventom Kapitánskej lesnej školy, bývalý hlavný kapitán HKVS, exkapitán 93. prístavu Tortuga Trenčín. Stál pri zrode Kormidelníckeho kurzu (v roku 2009), z ktorého základov neskôr vznikla Námorná akadémia vodných skautov (rok 2011). V roku 2007 rozbehol vodný skauting v Trenčíne. V rámci NAVS sa zameriava na rozvoj jedinečného konceptu skautských odborností, lektorsky sa venuje organizácii splavu, technike plavby, zásadám bezpečnosti, záchrane a sebazáchrana na pokojnej aj tečúcej vode. V civile je IT odborník pracujúci v Českej republike, podnikol cesty po Európe na bicykli, absolvoval trip po USA.

Kontakt: majvan@gmail.com  

Mgr. Ondrej Odokienko - Trysko

Je „duchovným otcom“ celej NAVS, iniciátor jej založenia a etablovania do štandardného národného vzdelávacieho systému Slovenského skautingu. Ako zástupca hlavného kapitána HKVS naďalej aktívne participuje na tvorbe atraktívnych vodno-skautských kurzov a tréningov. Rozbehol na Slovensku unikátnu sériu kurzov konštrukcie plachetníc (kurz „Lodiar“). Je aj kapitánom oddielu vodných vĺčat v Banskej Bystrici, spoluzakladateľ 93. prístavu Tortuga Trenčín, ambassador slovenských vodných skautov a koordinátor siete ambassadorov pri Európskom skautskom regióne. Súčasne sa venuje aj práci s výchovnými cieľmi a inovácii metodiky skautskej výchovy, je taktiež členom viacerých rád Slovenského skautingu a odborným inštruktorom Slovenského skautingu. V civile pracuje ako učiteľ na ZŠ, je muzikant, spevák, divadelník, scenárista, príležitostne aj divadelný režisér. 

Kontakt: tryskomys@gmail.com 

Kmeňoví členovia NAVS

Romana Kopecká - Romča

Vodkyňa trenčianskeho oddielu vĺčat a včielok z 32. zboru Ale Vivo, absolventka Kormidelníckeho kurzu 2009, Dôstojníckej školy 2011 a VLŠ  Baobab. Je študentkou molekulárnej biológie v Brne. Aktívne participovala na organizácii KK2012 a KK2015. Lektorsky sa venuje technikám rozvoja družinového ducha, štruktúre družinoviek, programovým cyklom a etapovým programom. V NAVS tíme zodpovedá za PR a program. 


 

Bc. Karol Seidl (Karol) 

Študent Žilinskej univerzity v odbore Záchranné služby. Zameriava sa na bezpečnosť, prevenciu rizikového správania, ako aj na riešenie krízových situácii a poskytovanie prvej pomoci. Z vodáckych tém sa špecializuje na záchranu topiaceho sa a sebazáchranu na divokej vode. Absolvent Dôstojníckej školy NAVS. V súčasnosti kapitán 93. prístavu Tortuga Trenčín. 

 

 

Milan Zongor - Miňo

Zástupca oddielovej kapitánky v 93. prístave Tortuga Trenčín, študent trenčianskeho gymnázia a budúci technik, ktorý sa špecializuje na skautskú symboliku a vodácke predpisy - predovšetkým na značenie plavebnej dráhy. Zaujíma sa o fyziku a techniku. V tíme NAVS má na povel staff, zodpovedá za prenos materiálu či organizáciu prepravy.


 

Tomáš Patro - Tomáš

Taktiež zástupca oddielovej kapitánky v 93. prístave Tortuga Trenčín. Študent trenčianskeho gymnázia a budúci informatik. Spolu s Miňom má na starosti logistiku a staff. Lektorsky sa venuje skautskej symbolike, štruktúre SLSK a plavebnej legislatíve. 


 

 

Kristína Rigasová - Kika

Vodkyňa skautského koedukovaného oddielu z 93. prístavu Tortuga Trenčín a študentka fotografie v Bratislave. Absolventka Kormidelnického kurzu 2012 a LŠ Safari. Tradične prednáša o výchovnom systéme SLSK, estetike či fotografii. Venuje sa aj liečivým rastlinám a tradičnej medicíne. V tíme NAVS podporuje programovú a PR sekciu. 


 

Katarína Mertanová - Kit

Zástupkyňa oddielovej vodkyne z 32. zboru Ale Vivo Trenčín, študentka ekonomickej žurnalistiky v Bratislave. Jej špecialitou sú drobničky a je veľkou posilou programového tímu. V rámci NAVS zodpovedá za administratívu, komunikáciu so strategickými partnermi, koordináciu projektov a grantov.

Spolupracovníci

Tereza Kukučková - Tete

Vodkyňa vlčiackeho oddielu v 93. prístave Tortuga Trenčín a študentka grafiky v Trnave. Lektorsky sa zameriava na rozvoj členov, stupne napredovania a motivačné faktory v skautingu. Rozšírený vodácky výcvik si spravila u českých bratov v kurze Drager, absolvovala Dôstojnícku školu 2011 a LŠ Safari. Pre NAVS sú užitočné jej skúsenosti s vĺčatami a z mnohých vodáckych akcií. 


 

Miroslav Maruška - Slnko

Člen 93 prístavu Tortuga Trenčín a študent jedného z trenčianskych gymnázií. Absolvent skautského českého vodáckeho kurzu Drager, Kormidelnického kurzu 2009 a Dostôjníckej školy 2011. Stál pri organizovaní viacerých väčších skautských akcií, vrátane bojových hier v teréne, aj na vode. Lektorsky sa venuje tvorbe hier, NAVS pri tréningoch na vode využíva  jeho bohaté vodácke skúsenosti. 


 

Dan Ryška - Dan

 Študent zdravotnej školy a člen roverskej patroly z Trnavy, ktorý má za sebou organizovanie množstva menších či väčších akcií. V rámci NAVS sa venuje zamysleniam, duchovnej tematike a intelektuálnemu rozvoju.

Staff

Michal Bečár - Torpi

Dlhoročný vodný skaut z trenčianskej Tortugy. Okrem techniky má rád varenie. Ako kuchár NAVS sa osvedčil na viacerých akciách. Má praktické skúsenosti z organizovania veľkých akcií, vrátane táborov či bojovky.

 

 

 

Tatiana Cabalová - Ata

 Zástupkyňa oddielovej vodkyne v 32. zbore Ale Vivo Trenčín, v tíme NAVS sa zúčastňuje realizácie programových aktivít, ale aj výpomoci pri administratívnych a logistických úkonoch.

 

 

 

 

 

 

NAVS ponúka štandardné skautské vzdelávanie v troch úrovniach vzdelávania:

  • Kormidelnícky kurz (13 – 15 r.) – je variantom Radcovského kurzu so zameraním na motiváciu a tréning radcov družín u vodných skautovv tzv. posádkach, absolvent získa okrem iného aj základné informácie o realizácii vodného program a fungovaní vodného skautingu.
  • Dôstojnícky kurz (15 +) – je variantom Líderskej rangerskej školy so zameraním na tréning zástupcov vodcov u vodných skautov, absolvent má oprávnenie pomáhať pri realizácii vodného programu v oddiely.
  • Kapitánska lesná škola (18 +) – je špecializovanou lesnou školou pre držiteľov vodcovského dekrétu, absolvent je oprávnený samostatne realizovať vodný program v oddiely.

V rámci Kormidelníckeho kurzu a Dôstojníckeho kurzu frekventant, okrem vodáckej nadstavby, získava aj plnohodnotné radcovské a líderske vzdelanie v súlade so všeobecným kurikulom schváleným Radou pre vzdelávanie SLSK. Kompilácia základných osnov a vodáckeho tréningu, kladie na účastníka vyššie nároky na výkon a disciplínu, v porovnaní s inými kurzami SLSK. Kapitánska lesná škola je pre svoju náročnosť zameraná iba na vodácky dril a všeobecné vodcovské vzdelávanie neposkytuje (účastník musí byť absolventom štandardnej LŠ organizovanej iným vzdelávacím tímom). NAVS sa netají náročnými podmienkami absolvovania, čo zaručuje jej exkluzivitu, ako aj snahu o mimoriadne kvalitných absolventov. 

Okrem ustálených vzdelávacích modulov NAVS organizuje aj samostatné kurzy (Kurz vodnej záchrany, Kurz kanoe, Kurz lodiar, Kurz plachtenia, prípadne ďalšie podľa vyťaženosti lektorov)

 Viac informácií získate na stránke: http://navs.aqua.sk/

NAVS ponúka štandardné skautské vzdelávanie v troch moduloch vzdelávania:

ð  Kormidelnícky kurz (13 – 15 r.) – je variantom radcovského kurzu so zameraním na motiváciu a tréning radcov družín u vodných skautov, absolvent získa základne informácie o realizácii vodného programu.

ð  Dôstojnícka škola (15 +) – je variantom rangerského kurzu so zameraním na tréning zástupcov vodcov u vodných skautov, absolvent má oprávnenie pomáhať pri realizácii vodného programu v oddiely.

ð  Kapitánska lesná škola (18 +) – je špecializovanou lesnou školou pre držiteľov vodcovského dekrétu, absolvent je oprávnený samostatne realizovať vodný program v oddiely.

 

V rámci Kormidelníckeho kurzu a Dôstojníckej školy frekventant, okrem vodáckej nadstavby, získava aj plnohodnotné radcovské a rangerské vzdelanie v súlade so všeobecným kurikulom schváleným Radou pre vzdelávanie SLSK. Kompilácia základných osnov, a vodáckeho tréningu, kladie na účastníka vyššie nároky na výkon a disciplínu, v porovnaní s inými kurzami SLSK. Kapitánska lesná škola je pre svoju náročnosť zameraná iba na vodácky dril a všeobecné vodcovské vzdelávanie neposkytuje (účastník musí byť absolventom štandardnej LŠ organizovanej iným vzdelávacím tímom). NAVS sa netají náročnými podmienkami absolvovania, čo zaručuje jej exkluzivitu, ako aj snahu o mimoriadne kvalitných absolventov.

 

Okrem ustálených vzdelávacích modulov NAVS organizuje aj samostatné výcviky (kurz Eskymák, Kanoe, Lodiar, Yachting, Vodný záchranár a ďalšie podľa vyťaženosti externých profesionálnych lektorov)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie