Výzvy Rady pre vzdelávanie

Vodcovské dekréty

Každý vodca, ktorý aktívne pôsobí v Slovenskom skautingu, by mal mať možnosť zúčastniť sa vodcovských skúšok a mohol tak získať dekrét v súlade s organizačným poriadkom Slovenského skautingu. Stačí, ak sa nám ozvete, popíšete svoju situáciu a spolu sa dohodneme na ďalšom postupe. Stav, pri ktorom mnoho vodkýň a vodcov pracuje s deťmi často roky bez  toho, aby získali dekrét, podľa nás, nie je dobrý. Vodcovské skúšky sa môžu uskutočniť priamo u Vás v klubovni, alebo na inom mieste ktoré si dohodneme. Rada pre vzdelávanie k nim zabezpečí všetko potrebné.

Pricestujeme za Vami

Radi by sme riešili prípadné problémy a požiadavky na skautské vzdelávanie osobnými rozhovormi s konkrétnymi ľuďmi. Ak teda bude mať ktorákoľvek oblastná rada, alebo minimálne dva zbory naraz záujem stretnúť sa s nami osobne, sme ochotní pricestovať priamo do Vašej klubovne v čase, na ktorom sa vopred dohodneme a preberieme s Vami záležitosti, ktoré Vás trápia.

Výzva pre oblasti a zbory

Našim cieľom je reagovať na potreby oblastí a zborov a na celoslovenskej úrovni ponúknuť kurzy, o ktoré majú záujem členovia Slovenského skautingu. Ponúkneme spôsoby ako zistiť Vaše názory v tejto oblasti a následne na ne zareagujeme. Uskutočňovať kurzy, na ktoré sa zúfalo hľadajú účastníci ešte dva dni pred ich začiatkom, nie je správne.

Taktiež sme ochotní a schopní podať oblastným vzdelávacím tímom pomocnú ruku pri ich práci. Ponúkame Vám:

  • hľadanie inštruktorov k témam, ktoré potrebujete odprednášať
  • informácie o aktuálnych grantoch týkajúcich sa vzdelávania
  • požičanie vzdelávacích príručiek na kurzy
  • propagácia kurzu v skautských časopisoch

Pokiaľ máte aj iné problémy alebo predstavy o spolupráci s Radou pre vzdelávanie, stačí napísať mail predsedovi na peter.knapik@skauting.sk alebo tajomníčke na vzdelavanie@skauting.sk a veríme, že sa dohodneme.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie