Viera Jozafová - Watutka

Odborné témy:

  • psychológia - patopsychológia a psychopatológia
  • sociálna psychológia
  • ontogenetická psychológia 
  • psychológia výchovy 
  • psychológia zážitkového učenia

Čas a miesto:

  • 1x za 2 mesiace
  • podľa dohody

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie