Sylvia Cochová – Mikanka

Skautské témy:

  • enviro výchova v oddieloch
  • genius loci
  • rovering, roverské projekty

Čas a miesto:

  • raz za 3 mesiace
  • stredné Slovensko

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie