Peter Sopko – Bocian

Skautské témy:

  • vlčiacky vek – vývinová psychológia, tvorba programu, organizácia oddielu, budovanie a udržanie tímu vedúcich, organizácia aktivít a komplexného programu oddielu
  • výchovná ponuka Slovenského skautingu
  • motivácia ako hybná sila skautingu
  • programové cykly ako efektívny nástroj organizovania, realizácie a hodnotenia programu alebo činnosti oddielu

Odborné témy:

  • životné prostredie, príroda, ekológia 
  • Zákon o ochrane prírody
  • Zákon o lesoch
  • využitie potenciálu krajiny na aktivity

Čas a miesto:

  • podľa dohody

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie