Peter Murár – Muro

Skautské témy:

  • duchovný rozvoj

Odborné témy:

  • public relations a komunikácia
  • propagácia, marketing, digitálny marketing
  • tvorba a produkcia online projektov
  • písanie pre web a printové médiá (časopisy, letáky, atď.)
  • osobná produktivita a moderný time management (Pomodoro, Zen To Done, Getting Things Done)

Čas a miesto:

  • min. 2 – 3x do roka
  • podľa dohody

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie