Ondrej Odokienko – Trysko

Skautské témy:

  • práca s výchovnými cieľmi a metodikou skautskej výchovy
  • technika plavby na kanoe
  • organizačná štruktúra Slovenského skautingu

Odborné témy:

  • čokoľvek ohľadom kreatívnej práce s textom (som muzikant a divadelník, scenárista...)
  • motivácia cez vizuálne, audiálne a pohybové vnemy
  • ideologická práca s mládežou

Čas a miesto:

  • 2 víkendy ročne
  • západné a stredné Slovensko
  • podľa dohody východné Slovensko

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie