Miroslav Vanek – Špendlík

Skautské témy:

  • rovering
  • práca s kožou
  • survival

Odborné témy:

  • ochrana životného prostredia
  • environmentálne inžinierstvo

Čas a miesto:

  • 2x ročne
  • stredné Slovensko

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie