Michal Milla – Myšiak

Skautské témy:

  • projektový manažment – príprava, vedenie a vyhodnotenie vodcovských projektov 
  • public relations organizácie/zboru/oddielu a prezentačné zručnosti 
  • teambuilding (budovanie tímu) 
  • leadership (osobnosť vodcu) 
  • time management 
  • rozvoj a tréning životných zručností 
  • stratégia tímov 
  • rozvojové programy pre oblasti 

Čas a miesto:

  • 2 víkendy ročne 
  •  podľa dohody

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie