Martin Cerovský - Cero

SKAUTSKÉ TÉMY:

  • enviro výchova
  • zážitková pedagogika
  • roverské projekty
  • fundraising - získavanie peňazí
  • PR - prezentácia skautingu navonok, komunikácia s verejnosťou, vystupovanie v médiách, ...

ČAS A MIESTO:

  • celý rok
  • celé Slovensko

KONTAKT:

  • cerovsky.mato@gmail.com

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie