Marián Lezo - Mafián

SKAUTSKÉ TÉMY:

  • medzinárodná dimenzia skautingu - svetové organizácie
  • štruktúra Slovenského skautingu
  • Stanovy a Organizačný poriadok
  • vzdelávací systém
  • problémové deti

ODBORNÉ TÉMY:

  • história
  • angličtina - možnosť prednášania po anglicky

ČAS A MIESTO:

  • po dohode
  • celé Slovensko

KONTAKT:

  • marian.lezo@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie