Margita Petríková - Gita

Skautské témy:

 • medzinárodná dimenzia skautingu
 • organizácia zážitkových a motivačných akcií
 • rómsky skauting

Odborné témy:

 • podnikateľská etika
 • chudoba a rozvojová pomoc
 • fundraising
 • občianske vzdelávanie a podpora občianskej angažovanosti
 • anti-bias (odbúravanie predsudkov)
 • sociálne podnikanie
 • program ERASMUS+
 • manažment medzinárodných projektov

Čas a miesto:

 • 3x ročne
 •  stredná Európa

Kontakt:

 • gita.hulmanova@gmail.com

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie