Luděk Hochmuth

Skautské témy:

  • survival
  • bezpečnostné riziká
  • formovanie osobnosti
  • prekonávanie krízových situácií a krízových životných období
  • osobný manažment, časový manažment

Odborné témy:

  • Zdravotníctvo – od prvej pomoci, cez organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia akcií až po psychológiu, psychohygienu, zdravý životný štýl a pod.

Čas a miesto:

  • 1-krát za mesiac
  • najlepšie stredné Slovensko

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie