Ľubomír Ondrušek – Vševed

Skautské témy:

  • rétorika (ako pútavo prednášať)

Odborné témy:

  • právo
  • právna zodpovednosť

Čas a miesto:

  • podľa dohody

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie