Katarína Mitríková - 7apolka

SKAUTSKÉ TÉMY:

 • duchovný rozmer skautingu
 • PR v skautingu a komunikácia
 • medzinárodný rozmer skautingu (Svetové organizácie, skautské centrá, možnosti dobrovoľníctva, Goose Scout Network)
 • družinový systém
 • Scout of the World Award (špeciálny WOSM program - https://www.scout.org/node/62)

ODBORNÉ TÉMY:

 • Public Relation a marketing
 • interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu (aplikovateľné na skautské centrá)
 • prevádzka/manažment skautských centier

ČAS A MIESTO:

 • po dohode 
 • Európa

KONTAKT:

 • kata.7apol@gmail.com

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie