Karol Ďurčík - Káďo

SKAUTSKÉ TÉMY:

 • história skautingu
 • idea a piliere skautingu
 • skautská metóda
 • osobnosť vodcu
 • vzdelávanie v Slovenskom skautingu
 • osobné napredovanie
 • skautská prax
 • rovering
 • Roverská cesta
 • skautská symbolika
 • zvyky, obrady, rituály
 • učenie sa činnosťou

ODBORNÉ TÉMY:

 • 1.pomoc
 • technická záchrana
 • záchrana na vode
 • lavínová problematika
 • bezpečnosť na horách
 • posttraumatická krízová intervencia

ČAS A MIESTO:

 • dohodou
 • dohodou

KONTAKT:

 • karol.durcik@scouting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie