Ján Pokorný – Johany

Skautské témy:

  • skautský tábor
  • podstata skautingu
  • hygienické predpisy v táborovej kuchyni
  • vnútorná komunikácia v organizácii

Odborné témy:

  • elektrotechnika

Čas a miesto:

  • 6 víkendov ročne (najmä v lete)
  • celé Slovensko

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie