Ján Mitrík - Gekon

SKAUTSKÉ TÉMY:

 • tvorba programu a zážitková pedagodika
 • práca s oddielovou radou
 • práca s cieľmi
 • výchovný systém SLSK
 • vodca - muž a otec oddiel
 • osobnosť radcu, lídra a vodcu
 • dobrodružstvo v skautingu

ODBORNÉ TÉMY:

 • prvá pomoc
 • zdravoveda a medicína

ČAS A MIESTO:

 • raz za polrok
 • celé Slovensko

KONTAKT:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie