Alexander Filo - Lex

Skautské témy:

  • skautská prax

Odborné témy:

  • hudba (hranie na hudobné nástroje)
  • fotografia

Čas a miesto:

  • 1- až 2x za 2 mesiace
  • najlepšie stredné Slovensko

Kontakt:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie