Stretnutia RpV

Stretnutie RpV v roku 2015

30. januára až 1. februára 2015 sme v Terchovej uskutočnili stretnutie Rady pre vzdelávanie. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Rady pre vzdelávanie, vzdelávacích tímov pôsobiach na národnej úrovni a oblastní inštruktori. Rada pre vzdelávanie sa venovala nasledujúcim témam:

 • v pracovných skupinách zrevidovala a upravila interné smernice RpV Radcovské kompetencie, Vodcovské kompetencie, Inštruktorské kompetencie, Náplň Radcovského kurzu a Témy Vodcovských lesných škôl,
 • účastníci venujúci sa vzdelávaniu roverov vytvorili Líderské rangerské kompetencie a náplň Líderskej rangerskej školy,
 • predseda RpV priblížil zámer uskutočniť Inštruktorskú lesnú školu - Gilwell v roku 2016,
 • prediskutovala potreby SLSK v oblasti voľných modulov. Účastníci sa zhodli na uprednostnení menšieho počtu aktuálnych a kvalitných kurzov oproti veľkému počtu kurzov, ktoré neoslovia dostatočný počet členov SLSK.

 

Stretnutie RpV v roku 2013

29. novembra až 1. decembra 2013 sme v Terchovej uskutočnili stretnutie Rady pre vzdelávanie. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Rady pre vzdelávanie, SELŠ, VLŠ Baobab a Safari a Hlavného kapitanátu vodných skautov. Rada pre vzdelávanie sa venovala nasledujúcim dokumentom:

 • prerokovala a navrhla zmeny v OP – kapitola 3 Náčelníctvo a rady zloženia Rady pre vzdelávanie,
 • prerokovala a upravila návrh na nové znenie Organizačný poriadok SLSK – kapitola 8 Vzdelávací systém,
 • prerokovala a upravila interné smernice Rady pre vzdelávanie,
 • prijala jednotné podmienky uskutočnenia a financovania vzdelávania SLSK na národnej úrovni,
 • sa zaviazala vytvoriť pracovné skupiny, ktoré následne rozpracujú témy týkajúce sa ďalšieho rozvoja vzdelávania v SLSK,
 • si stanovila úlohy a termíny ich splnenia na prvý kvartál roku 2014.

Zároveň sa niektorí členovia Rady pre vzdelávanie zaviazali vypracovať ďalšie dokumenty týkajúce sa zvýšenia kvality vzdelávania v SLSK.


Rada pre vzdelávanie sa dohodla na poskytnutí prerokovaných dokumentov na pripomienkovanie ďalším členom Rady pre vzdelávanie.

 

Stretnutie RpV v roku 2012

Dňa 24. novembra 2012 sa na Ústredí v Bratislave uskutočnilo stretnutie Rady pre vzdelávanie a inštruktorov SlSk. Na toto stretnutie prišli zástupcovia Rady pre vzdelávanie, SELŠ, LŠ Baobab, Bratislavskej skautskej oblasti a Vodných skautov. Spoločne sme prešli pripravené dokumenty a vyjadrili svoje názory a nápady k nim. Tieto dokumenty sa týkali nasledovných bodov:

 • fungovanie LŠ a systém vzdelávania v SLSK.
 • kritéria minimálnych štandardov odborných kurzov realizovaných na národnej či oblastnej úrovni
 • finančnú nezávislosť LŠ a ich organizačnú stabilitu
 • organizácia kurzov odrážajúcich potreby organizácie, vychádzajúc zo strategického plánu SLSK, resp. potreby oblastí a zborov (napr. aj kurz Divé husy, účtovníctvo, magnet...) a špeciálnych nadstávb po ukončení LŠ napr. pre vodcov vĺčat, roverov...
 • podpora dostupnosti materiálov (príručky, zoznam ponúkaných kurzov, zoznam garantov  inštruktorov, kontakt na lesné školy, tútori roverskej cesty, zbierka drobničiek ) na webe,

Všetci zúčastnení sa dohodli, že tieto dokumenty budú ešte predložené ďalším členom RpV na prezretie, okomentovanie a pripomienkovanie.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie