Naša činnosť

V tejto sekcii môžete nájsť naše aktivity a plány. Zhrnutie stretnutí Rady pre vzdelávanie nájdete tu.

od 1.12.2015 je spustené prihlasovanie na GILŠ 2016

postupne pre Vás dopĺňame databázu skautských odborníkov

spojazdnili sme facebook stránku Rady pre vzdelávanie: https://www.facebook.com/rada.prevzdelavanie

od augusta 2015 pracujeme na kompeltnom vypracovaní Syláb ku všetkým vzdelávacím stupňom

od apríla 2015 sme začali pracovať na akreditácií vzdelávacieho systému

30. január - 1. február 2015 sme uskutočnili stretnutie Rady pre vzdelávanie

september 2014 - február 2015 sme pracovali na Skautskom e-learning. Neváhajte ho vyskúšať!

18. október 2014 na Sneme predseda Rpv odovzdal inštruktorské dekréty 17-im absolventom GILŠ 2012/2013

júl - august 2014 sme urobili komparatívnu štatistiku efektivity vodcovských lesných škôl. Výstupom štatistiky je článok v jesennom čísle Média.

23. - 25. mája 2014 sme uskutočnili 2. časť Radcovskej akadémie, na ktorej účastníci absolvovali aj skúšky

apríl 2014 sme urobili štatistiku vodcov oddielov a zborov. Výstupom štatistiky je článok v letnom čísle Média.

6. - 9. marca 2014 sme uskutočnili 1. časť Radcovskej akadémie – radcovského kurzu organizovaného z národnej úrovne

december 2013 - marec 2014 sme pracovali na interných smerniciach RpV, oslovili sme účastníkov GILŠ ohľadom stavu ich projektov

29. novembra - 1. decembra 2013 sme uskutočnili stretnutie Rady pre vzdelávanie

3. septembra 2013 sme oslovili skautských vodcov bez vodcovských dekrétov za účelom overenia a prípadného doplnenia údajov v databáze vodcovských dekrétov

15. júna 2013 Náčelníctvo SLSK poverilo organizáciou Lesnej školy Safari Zdenku Nagyovú. Z radov inštruktorov sa tútorom tejto lesnej školy stala Stanislava Gajdošová.

6. júna 2013 sme začali oslovovať inštruktorov kvôli zisteniu ich časových možností pre prednášanie. Tiež sme sa informovali o témach, ktoré sú schopní a ochotní prednášať.

24. apríla 2013 vytvorenie databázu akreditovaných Osvedčení

23. marca 2013 Náčelníctvo SLSK poverilo organizáciou Lesných škôl pre ročník 2013 nasledovných inštruktorov: SELŠ – Peter Linek, Baobab – Juraj Blichár (garantom sa stáva Martin Kovalík), Kapitánska lesná škola – Ondrej Odokienko

18. marca 2013 sme začali komunikovať s Hlavným kapitanátom vodných skautov kvôli akreditácii Kapitánskej lesnej školy

24. novembra 2012 sme uskutočnili stretnutie inštruktorov a Rady pre vzdelávanie

16. októbra 2012 sme začali spolupracovať s českým Junákom ohľadom vzájomného uznávania skautského vzdelávania

26. mája 2012 sme začali zastrešovať GILŠ 2012/2013

17. mája 2012 sme vytvorili skupinu Rady pre vzdelávanie a pridali nových členov

9. mája 2012 sme vytvorili sekciu Vzdelávanie na www.skauting.sk

7. mája 2012 sme vytvorili funkčnú databázu inštruktorov SLSK

28. marca 2012 sme založili archív Rady pre vzdelávanie

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie