Vodcovské lesné školy

V rámci Slovenského skautingu pôsobí viacero Vodcovských lesných škôl (VLŠ). Vzdelávajú súčasných aj budúcich vodcov. Každá VLŠ má povinnú obsahovú náplň a jednotlivé VLŠ sa odlišujú svojim špecifickým zameraním. 

Ponúkame Ti krátky prehľad termínov ich konania:

SLOVENSKÁ EKUMENICKÁ LESNÁ ŠKOLA 2016

"Zatiahni na hlbinu!"                                                                                                                Poslaním SELŠ je vzdelávať, rozvíjať a motivovať budúcich lídrov skautských oddielov v duchu kresťanských hodnôt. Sme však otvorení každému, kto hľadá viac ako bežnú povrchnosť a pominuteľnosť. Snažíme sa klásť otázky, pomáhať objavovať svoje vnútro a cestu, po ktorej kráčame.  

Suchár: 1. - 3. apríl 2016
Snežienka: 6. - 8. máj 2016
Rybolov: 11. - 21. august 2016
Zrenie: 21. - 23. október 2016

Viac informácií o SELŠ 2016: www.sels.sk                                                                                      e-mail: sels@sels.sk

 

VLŠ SAFARI

"Zaži programovú divočinu"                                                                                                                 V novembri 2013 uzrela svetlo sveta nová Vodcovská lesná škola s názvom Safari.                      "Prečo ďalšia Vodcovská lesná škola?" V roku 2013 neexistovala čisto víkendová VLŠ. Je veľa nádejných vodcov, ktorí sa nemôžu zúčastniť letnej časti Vodcovskej lesnej školy. Práve preto otvárame druhý ročník víkendovej VLŠ Safari.
Jednou z priorít novej VLŠ je program. Ak by si sa chcel zamerať práve naň v Tvojom oddiele, vydaj sa s nami na cestu do Programovej divočiny. Okrem prednášok a workshopov Ťa čaká skutočná ochutnávka kvalitného programu v podaní nášho Safari tímu. V neposlednom rade je našim cieľom dať Slovenskému skautingu namotivovaných vodcov. Ak Ti chýba inšpirácia, skúsenosti, nové zážitky, či dobrodružstvo, pevne veríme, že Safari je pre Teba tá správna voľba.
Ak Ťa predchádzajúce riadky zlákali vydať sa na cestu do Programovej divočiny a chceš sa o nás dozvedieť viac, pozri sa na našu stránku.

  • 1. víkend: 15. – 18.10. 2015
  • 2. víkend: 27. – 29.11. 2015
  • 3. víkend: 12. – 14. 2. 2016
  • 4. víkend: 5. – 8.5. 2016
  • 5. víkend: 9. – 11. 9. 2016

Viac informácií o Safari: http://safari.skauting.sk/


VLŠ BAOBAB 

"Priatelia spod stromu"                                                                                                                         Vodcovská lesná škola Baobab vznikla už v roku 2000. Svoje brány odvtedy otvára záujemcom v štyroch častiach (10 dní v lete, jesenný, zimný a jarný víkend) každý rok. Zameriava sa na nové trendy vo vzdelávaní. Podstatu vzdelávania tvorí učenie sa zážitkom a zameranie sa na tréning a osvojenie si zručností lídrov.

Viac informácií o Baobabe: http://baobab.scouting.sk/                                                                  e-mail: vlsbaobab@gmail.com

 

Kapitánka lesná škola 

Úlohou KLŠ je pripraviť skautských vodcov na vedenie oddielu s vodným programom a naučiť ich aplikovať výchovný program SLSK v podmienkach oddielu vodných skautov.                                 Úspešný absolvent kapitánskej skúšky získava kapitánsky dekrét, ktorý ho oprávňuje viesť oddiel s vodným programom. Dekrét je zároveň dokladom o kvalifikácii, odbornosti a zodpovednosti držiteľa za výchovu detí prostredníctvom vodných aktivít. Kapitánsky dekrét udeľuje Náčelník SLSK na základe protokolu o kapitánskej skúške.                                                                                         Alternatívnou formou je aj tzv. Kapitánska nadstavba pre absolventov bežnej Vodcovskej lesnej školy ako ďalšia forma vzdelávania. Odporúčaná je hlavne v prípadoch, keď oddiel organizuje aktivity na vode, resp. využíva v rámci výchovy mládeže vodný program.

Viac informácií o KLŠ: http://aqua.sk/navs/

 


Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie