GILŠ 2019

Máš túžbu stať sa ďalšou generáciou inštruktorov, zanechať svoj odkaz a ovplyvňovať ďalšie smerovanie Slovenského skautingu? Prihlás sa na GILŠ.

Podmienky účasti na GILŠ 2019

 • vek 21+
 • udelená hodnosť vodca
 • skúsenosť s prednášaním na VLŠ alebo kurzoch, resp. skúsenosť s výkonom funkcie na oblastnej či národnej úrovni
 • písomné odporúčanie najmenej dvoch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných funkcií:
  člen Náčelníctva SLSK,
  vodca oblasti, oblastný inštruktor,
  vodca vzdelávacieho tímu,

  člen vzdelávacieho tímu,
  koordinátor kruhu Programovej rady,
  vodca zboru.

V odporučaní bude jasne uvedené, prečo Ťa odporúčajú na GILŠ 2019, aké máš silné a slabé vlastnosti a akú perspektívu vidia v Tvojej účasti pre Slovenský skauting. Rozsah minimálne pol strany formátu A4.

 • napísať motivačný list – prečo sa chcem stať inštruktorom a ísť na GILŠ 2019, prečo máme vybrať práve Teba. Rozsah minimálne 1 strana formátu A4.
 • vyplnená online prihláška

Termíny GILŠ 2019

 • Dve čiary - jarná časť: 2.-5. mája 2019
 • Tri prúty - letná časť: 23. augusta - 1. septembra 2019
 • Skúšky: 29. novembra - 1. decembra 2019

Prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2018

Účastnícky poplatok na GILŠ 2019

139 euro - najlepšie je uhradiť celý poplatok pred prvým víkendom. V prípade potreby sa dohodneme na postupnom uhradení účastníckeho poplatku. 

Oznámenie o výbere

Všetci prihlásení dostanú odpoveď, či boli/neboli vybraní ako účastníci GILŠ 2019, dňa 31.12.2018, resp. na Nový rok 2019.

Na adresu jan.mitrik@skauting.sk píš, ak máš akúkoľvek otázku, na ktorú si nenašla/nenašiel odpoveď. 


Slovenský skauting

Mokrohájska cesta 6

841 04 Bratislava

Obálku označ GILŠ 2016 a pošli ju najneskôr do 25.januára (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie