GILŠ 2016

Ak sa chceš venovať vzdelávaniu, stať sa inštruktorom, mať kvalifikáciu a ovplyvňovať smerovanie Slovenského skautingu -  prihlás sa na GILŠ 2016.

Podmienky možnej účasti na GILŠ 2016

 • vyplnená a odoslaná prihláška
 • vodcovský dekrét
 • vek minimálne 21 rokov
 • motivačný list - prečo chceš ísť na GILŠ a prečo máme vybrať práve Teba (1strana formátu A4)
 • skautský životopis s dôrazom na skúsenosti s prednášaním na VLŠ alebo kurzoch
 • písomné odporučenie 2 inštruktorov Slovenského skautingu - v odporučení bude uvedené, prečo Ťa odporúčajú na GILŠ 2016 a akú perspektívu v Tvojej účasti pre Slovenský skauting (1/2 strany formátu A4) + Inštruktori dávajúci odporúčanie musia v roku 2015 pôsobiť na jednej z uvedených funkcií: 
  zborový vodca
  vodca oblasti
  oblastný inštruktor
    
  vodca alebo člen národného vzdelávacieho tímu
  Predseda kruhu Programovej rady
  člen náčelníctva SLSK
 • čistý výpis z registra trestov (vybraní účastníci ho predložia k nahliadnutiu na prvej časti vodcovi GILŠ 2016)

Termíny GILŠ 2016

 • prvý víkend: 15.apríla - 17. apríla 2016
 • letná časť: 26.augusta - 4.septembra 2016
 • posledný víkend (vyhodnotenie projektov a skúšky): december 2016 

Účastnícky poplatok na GILŠ 2016

125 euro - najlepšie je uhradiť celý poplatok pred prvým víkendom. V prípade potreby sa dohodneme na postupnom uhradení účastníckeho poplatku. 

Prihlásiť sa je možné od 1.decembra 2015 do 25.januára 2016

1. Vyplň elektronickú prihlášku
2. Vlož do obálky prílohy a pošli ich na adresu:
Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava

Prílohy

 •     kópiu vodcovského dekrétu
 •     tvoj motivačný list
 •     skautský životopis
 •     dve písomné odporúčania inštruktorov SLSK


Obálku označ GILŠ 2016 a pošli ju najneskôr do 25.januára (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Oznámenie o výbere

Všetci prihlásení dostanú odpoveď či boli/neboli vybraní ako účastníci GILŠ 2016 v priebehu februára 2016.

Na adresu peter.knapik@skauting.sk píš ak máš akúkoľvek otázku, na ktorú si nenašla/nenašiel odpoveď. 


Slovenský skauting

Mokrohájska cesta 6

841 04 Bratislava

Obálku označ GILŠ 2016 a pošli ju najneskôr do 25.januára (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie