GILŠ 2019

Máš túžbu stať sa ďalšou generáciou inštruktorov, zanechať svoj odkaz a ovplyvňovať ďalšie smerovanie Slovenského skautingu? Prihlás sa na GILŠ.

Podmienky účasti na GILŠ 2019

 • vek 21+
 • udelená hodnosť vodca
 • skúsenosť s prednášaním na VLŠ alebo kurzoch, resp. skúsenosť s výkonom funkcie na oblastnej či národnej úrovni
 • písomné odporúčanie najmenej dvoch inštruktorov SLSK, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných funkcií:
  člen Náčelníctva SLSK,
  vodca oblasti, oblastný inštruktor,
  vodca vzdelávacieho tímu,

  člen vzdelávacieho tímu,
  koordinátor kruhu Programovej rady,
  vodca zboru.

V odporučaní bude jasne uvedené, prečo Ťa odporúčajú na GILŠ 2019, aké máš silné a slabé vlastnosti a akú perspektívu vidia v Tvojej účasti pre Slovenský skauting. Rozsah minimálne pol strany formátu A4.

 • napísať motivačný list – prečo sa chcem stať inštruktorom a ísť na GILŠ 2019, prečo máme vybrať práve Teba. Rozsah minimálne 1 strana formátu A4.
 • vyplnená online prihláška

Termíny GILŠ 2019

 • Dve čiary - jarná časť: 2.-5. mája 2019
 • Tri prúty - letná časť: 23. augusta - 1. septembra 2019
 • Skúšky: 29. novembra - 1. decembra 2019

Prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2018

Účastnícky poplatok na GILŠ 2019

139 euro - najlepšie je uhradiť celý poplatok pred prvým víkendom. V prípade potreby sa dohodneme na postupnom uhradení účastníckeho poplatku. 

Oznámenie o výbere

Všetci prihlásení dostanú odpoveď, či boli/neboli vybraní ako účastníci GILŠ 2019, dňa 31.12.2018, resp. na Nový rok 2019.

Na adresu jan.mitrik@skauting.sk píš, ak máš akúkoľvek otázku, na ktorú si nenašla/nenašiel odpoveď. 


Slovenský skauting

Mokrohájska cesta 6

841 04 Bratislava

Obálku označ GILŠ 2016 a pošli ju najneskôr do 25.januára (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
151
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
54
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
30
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
40
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
31

Spolu hlasov: 306

Zdieľanie