Na čo nezabudnúť pri príprave akcie:

        

CERTIFIKÁTY/DEKRÉTY

V prípade záujmu o dekrét/certifikát z akcie/kurzu je potrebné o nich požiadať najmenej 10 kalendárnych dní pred začiatkom akcie. V maily prosím uveďte nasledujúce informácie: meno a priezvisko účastníkov, dátum ich narodenia, dátum a miesto konania skúšok (prípadne celého kurzu), meno a priezvisko zodpovedného za kurz. Ak chcete na certifikáte vlastné logo (kurzu, vzdelávacieho tímu) prosím upozornite na to. V prípade, že si certifikáty nevyzdvihujete na Ústredí SLSK, je potrebné do mailu napísať aj meno a adresu kam má tajomník RpV certifikáty poslať.

VECI Z ÚSTREDIA

V prípade, že si chcete požičiavať veci potrebné na zrealizovanie Vášho kurzu z Ústredia SLSK, zoznam vecí pošlete Jane na adresu - ustredie@scouting.sk . Jane Vám oznámi či sú veci k dispozícií. Následne si prídete na ústredie tieto veci zbaliť. Po skončení kurzu je treba prísť na ústredie a všetky veci zase vybaliť, aby boli k dispozícii ďalším tímom. Rovnako ak sa počas kurzu nejaká vec pokazí alebo poškodí nahláste to prosím pri vracaní vecí Jane - nejde o žiadne pokuty či náhrady, ale o to aby sme veci mohli opraviť alebo nahradiť.

PREZENČNÉ LISTINY A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY

Originály prezenčných listín spolu s bločkami a vyúčtovaním prosím vždy odovzdajte Bajovi (Michal Barok), kópie prezenčných listín si môžete nechať. Záverečné správy posielajte v elektronickej forme tajomníkovi RpV – vzdelavanie@skauting.sk alebo Táni na adresu – ustredie@scouting.sk .

OSPRAVEDLNENKY

V prípade, že máte dlhšiu akciu a potrebujete dať účastníkom ospravedlnenky, vieme Vám ich poskytnúť, ale iba na konkrétne meno a konkrétnu akciu/dátum. Do mailu prosím uveďte nasledujúce údaje: meno a priezvisko účastníkov (iba tých, ktorí potrebujú ospravedlnenku), presný a celý dátum akcie, názov akcie. V prípade, že si ospravedlnenky nevyzdvihujete na Ústredí SLSK, je potrebné do mailu napísať aj meno a adresu kam má tajomník RpV ospravedlnenky poslať.

+

PROPAGÁCIA AKCIE

S propagáciou vieme pomôcť prostredníctvom skautských informačných kanálov, ale potrebujeme nasledovné: 

  • názov podujatia (ak je požadovaný kreatívnejší názov článku, v ktorom sa má podujatie prezentovať, tak poslať v danej forme. napr. Kurz skautskej praxe > Poď na kurz skautskej praxe a nauč sa založiť oheň na vode)perex/úvod k podujatiu, o čo ide, prečo, kto pozýva (cca. 5 jednoduchých viet/ 3 rozvite)

  • ak podujatie má, tak uviezť myšlienku, cieľ, filozofiu, ...

  • základné informácie ako dátum, miesto, cena, cieľová skupina (toto je absolútne minimum)

  • ak ide o novú/netradičnú formu podujatia, tak krátke vysvetlenie, čo znamená napr. akadémia, čakateľský kurz, ...

  • logo/fotku/ilustračnú fotografiu (vieme pripraviť, ale potrebujeme to vedieť v dostatočnom predstihu)

  • ČASOVÝ ÚDAJ: Ak už viete všetky potrebné informácie (presný dátum, miesto, účastnícky poplatok, ...) vtedy vieme akciu spropagovať. Môže to byť 2 mesiace pred akciou, ale aj týždeň pred akciou, záleží na Vás, kedy nám pošlete kompletné informácie.

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
150
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
54
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
30
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
40
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
31

Spolu hlasov: 305

Zdieľanie