Na čo nezabudnúť pri príprave akcie:

        

CERTIFIKÁTY/DEKRÉTY

V prípade záujmu o dekrét/certifikát z akcie/kurzu je potrebné o nich požiadať najmenej 10 kalendárnych dní pred začiatkom akcie. V maily prosím uveďte nasledujúce informácie: meno a priezvisko účastníkov, dátum ich narodenia, dátum a miesto konania skúšok (prípadne celého kurzu), meno a priezvisko zodpovedného za kurz. Ak chcete na certifikáte vlastné logo (kurzu, vzdelávacieho tímu) prosím upozornite na to. V prípade, že si certifikáty nevyzdvihujete na Ústredí SLSK, je potrebné do mailu napísať aj meno a adresu kam má tajomník RpV certifikáty poslať.

VECI Z ÚSTREDIA

V prípade, že si chcete požičiavať veci potrebné na zrealizovanie Vášho kurzu z Ústredia SLSK, zoznam vecí pošlete Jane na adresu - ustredie@scouting.sk . Jane Vám oznámi či sú veci k dispozícií. Následne si prídete na ústredie tieto veci zbaliť. Po skončení kurzu je treba prísť na ústredie a všetky veci zase vybaliť, aby boli k dispozícii ďalším tímom. Rovnako ak sa počas kurzu nejaká vec pokazí alebo poškodí nahláste to prosím pri vracaní vecí Jane - nejde o žiadne pokuty či náhrady, ale o to aby sme veci mohli opraviť alebo nahradiť.

PREZENČNÉ LISTINY A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY

Originály prezenčných listín spolu s bločkami a vyúčtovaním prosím vždy odovzdajte Bajovi (Michal Barok), kópie prezenčných listín si môžete nechať. Záverečné správy posielajte v elektronickej forme tajomníkovi RpV – vzdelavanie@skauting.sk alebo Táni na adresu – ustredie@scouting.sk .

OSPRAVEDLNENKY

V prípade, že máte dlhšiu akciu a potrebujete dať účastníkom ospravedlnenky, vieme Vám ich poskytnúť, ale iba na konkrétne meno a konkrétnu akciu/dátum. Do mailu prosím uveďte nasledujúce údaje: meno a priezvisko účastníkov (iba tých, ktorí potrebujú ospravedlnenku), presný a celý dátum akcie, názov akcie. V prípade, že si ospravedlnenky nevyzdvihujete na Ústredí SLSK, je potrebné do mailu napísať aj meno a adresu kam má tajomník RpV ospravedlnenky poslať.

+

PROPAGÁCIA AKCIE

S propagáciou vieme pomôcť prostredníctvom skautských informačných kanálov, ale potrebujeme nasledovné: 

  • názov podujatia (ak je požadovaný kreatívnejší názov článku, v ktorom sa má podujatie prezentovať, tak poslať v danej forme. napr. Kurz skautskej praxe > Poď na kurz skautskej praxe a nauč sa založiť oheň na vode)perex/úvod k podujatiu, o čo ide, prečo, kto pozýva (cca. 5 jednoduchých viet/ 3 rozvite)

  • ak podujatie má, tak uviezť myšlienku, cieľ, filozofiu, ...

  • základné informácie ako dátum, miesto, cena, cieľová skupina (toto je absolútne minimum)

  • ak ide o novú/netradičnú formu podujatia, tak krátke vysvetlenie, čo znamená napr. akadémia, čakateľský kurz, ...

  • logo/fotku/ilustračnú fotografiu (vieme pripraviť, ale potrebujeme to vedieť v dostatočnom predstihu)

  • ČASOVÝ ÚDAJ: Ak už viete všetky potrebné informácie (presný dátum, miesto, účastnícky poplatok, ...) vtedy vieme akciu spropagovať. Môže to byť 2 mesiace pred akciou, ale aj týždeň pred akciou, záleží na Vás, kedy nám pošlete kompletné informácie.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie