Mladá a dynamická organizácia

Mladá a dynamická organizácia

Priorita Splnená?

1. Propagovať na verejnosti organizáciu ako mladú a dynamickú, ktorá má čo ponúknuť dnešnej mládeži

 
-  minimálne 1x do roka zorganizovať preznentačnú kampaň smerom k verejnosti  
-  v oblasti propagačných akcií spolupracovať s odborníkmi na túto oblasť  
-  v maximálnej miere predchádzať negatívnej reklame v médiách – len „akreditovaní“ členovia budú môcť vystupovať v médiách  
   

2. Zorganizovať aspoň jeden rozvojový projekt pre inú skautskú alebo detskú organizáciu v rozvojovej krajine

 
-  adoptovať si menej rozvinutú skautskú organizáciu a poskytovať jej know-how, vzdelávacie kurzy v určitých oblastiach, implementácia nového programu...  
-  spolupracovať s touto organizáciou na spoločných projektoch, ktoré budú osožné pre obidve strany  
   

3. Rok 2011 – Európsky rok dobrovoľníctva – maximálne využiť na kampaň zameranú na propagáciu organizácie a jej aktivity

 
-  urobiť kampaň smerom k verejnosti, prostredníctvom ktorej budeme v maximálnej možnej miere propagovať aktivity SLSK  
-  urobiť kampaň smerom dovnútra organizácie – pripraviť aktivity podporujúce a rozvíjajúce dobrovoľníctvo  
-  zapájať sa do spoločných aktivít s inými mládežníckymi organizáciami  
-  zorganizovať špeciálnu ďakovnú akciu pre vodcov  
-  oceniť aktívnych radcov a vodcov – vymyslieť pre nich špeciálne benefity

 

Atraktívny imidž a dobré meno skautingu

Priorita Splnená?

1. Používať pre rôzne vekové kategórie a cieľové skupiny rôzne slogany

 
-  vymyslieť atraktívne a nadčasové slogany a týmto prispôsobovať program a všetky ostatné aktivity v organizácii  
-  urobiť kampaň smerom dovnútra organizácie – pripraviť aktivity podporujúce a rozvíjajúce dobrovoľníctvo  
-  zapájať sa do spoločných aktivít s inými mládežníckymi organizáciami  
-  zorganizovať špeciálnu ďakovnú akciu pre vodcov  
-  oceniť aktívnych radcov a vodcov – vymyslieť pre nich špeciálne benefity  
   

2. Aktualizovať a propagovať nový dizajn manuál SLSK

 
   

3. Zasadzovať sa o vytvorenie kolekcie voľnočasového oblečenia pre členov organizácie a priblížiť sa tak viac k potrebám členov našej organizácie

 
-  pripraviť a postupne medzi členmi propagovať doplnenie oblečenia ponúkaného SLSK okrem rovnošaty aj o nové voľnočasové oblečenie (tričká, mikiny, nohavice, šiltovky...) – so skautským motívom  
-  dbať na to, aby oblčenie bolo cenové dostupné a zároveň kvalitné  
   

4. Zrealizovať vnútornú kampaň zameranú na oživenie hodnôt skautingu a ich lepšie uvedomenie si v povedomí mladých

 
-  robiť kampane na oživenie hodnôt zvlášť pre každú vekovú kategóriu, napr. pre včielky a vĺčatá zorganizovať narp. hru, prostredníctvom ktorej spoznajú skautské hodnoty alebo pre roverov zorganizovať napr. niečo na spôsob Mikulášskeho semináru z ČR  
   

5. Vytvoriť Etický kódex skauta

 
-  vytvoriť základné zásady, ktoré by zaistili prevenciu pred poškodením alebo zneužitím dobrého mena skautingu  

 

Efektívna komunikácia – dovnútra i navonok

Priorita Splnená?

1. V oblasti propagácie a prezentácie viac spolupracovať s odborníkmi na túto oblasť a využiť pomoc a skúsenosti európskeho skautského regiónu

 
-  nesnažiť sa všetky činnosti robiť svojpomocne za každú cenu  
-  v oblasti propagácie viac spolupracovať s odborníkmi na túto problematiku  
-  zaviesť model „certifikovaných“ skautov, ktorí budú môcť prezentovať skauting v regiónoch vo vzťahu k médiám  
-  pripraviť manuál – komunikácia s médiami pre všetkých (slepé články, slepé tlačové správy...)  
   

2. Do budúcna sa viac zamerať na realizáciu projektov zameraných nielen dovnútra organizácie, ale predovšetkým navonok – smerom k verejnosti

 
-  každý rok zorganizovať jednu kampaň smerom dovnútra organizácie (téma, ktorou by organizácia žila celý rok)  
-  organizovať kampane aj smerom k verejnosti  
-  neorientovať sa len dovnútra organizácie  
-  viac predávať dobré meno skautingu  
-  zorganizovať kampaň na verejnosti s cieľom odbúrania predsudkov o skautingu  

 

Rast organizácie

Priorita Splnená?

1. Zanalyzovať situáciu v členskej základni SLSK a vytvoriť stratégiu udržateľného rozvoja

 
-  jasne si pomenovať príčiny viacročného poklesu členskej základne  
-  zadefinovať si najčastejšie problémy + možné návrhy na riešenia  
   

2. Vypracovať a aktualizovať know-how o rozširovaní skautingu, získavaní nových členov, tútorstve, dobrovoľníkoch, pre staré a nové zbory...

 
-  pripraviť náborové a propagačné DVD pre zbory, ktoré sa bude dať používať náborových a propagačných aktivitách  
-  zverejňovať pozitívne príklady o rozvoji na webe, resp. v časopise  
-  Ústredie v súvislosti s rozvojom organizácie vyčlení konkrétneho človeka  
-  inšpirovať sa pozitívnymi príkladmi rozširovania a fungovania skautingu v zahraničí  
   

3. Rozpracovať projekt Rodinného skautingu

 
-  pripraviť manuál a námety na činnosť ako rozbehnúť pri zbore Rodinný skauting  
-  zorganizovať inšpiratívne stretnutie skautských rodín s deťmi  
   

4. Rozpracovať projekt Predškolského skautingu

 
-  pripraviť manuál a námety na činnosť ako rozbehnúť pri zbore Predškolský skauting – s cieľom rozširovať včielkarsko-vlčiacku vekovú kategóriu  
   

5. Nadviazať spoluprácu s Úniou materských centier

 
-  v súvislosti s rozvojom skautingu, resp. prílevu nových členov do organizácie, skúsiť nadviazať spoluprácu s Úniou materských centier  
-  zorganizovať pokusne spoločný projekt s ÚMC  
-  v rámci ÚMC propagovať skauting ako mladú a dynamickú organizáciu

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
363
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
133
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
107
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
105
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
99

Spolu hlasov: 807

Zdieľanie