Mladá a dynamická organizácia

Mladá a dynamická organizácia

Priorita Splnená?

1. Propagovať na verejnosti organizáciu ako mladú a dynamickú, ktorá má čo ponúknuť dnešnej mládeži

 
-  minimálne 1x do roka zorganizovať preznentačnú kampaň smerom k verejnosti  
-  v oblasti propagačných akcií spolupracovať s odborníkmi na túto oblasť  
-  v maximálnej miere predchádzať negatívnej reklame v médiách – len „akreditovaní“ členovia budú môcť vystupovať v médiách  
   

2. Zorganizovať aspoň jeden rozvojový projekt pre inú skautskú alebo detskú organizáciu v rozvojovej krajine

 
-  adoptovať si menej rozvinutú skautskú organizáciu a poskytovať jej know-how, vzdelávacie kurzy v určitých oblastiach, implementácia nového programu...  
-  spolupracovať s touto organizáciou na spoločných projektoch, ktoré budú osožné pre obidve strany  
   

3. Rok 2011 – Európsky rok dobrovoľníctva – maximálne využiť na kampaň zameranú na propagáciu organizácie a jej aktivity

 
-  urobiť kampaň smerom k verejnosti, prostredníctvom ktorej budeme v maximálnej možnej miere propagovať aktivity SLSK  
-  urobiť kampaň smerom dovnútra organizácie – pripraviť aktivity podporujúce a rozvíjajúce dobrovoľníctvo  
-  zapájať sa do spoločných aktivít s inými mládežníckymi organizáciami  
-  zorganizovať špeciálnu ďakovnú akciu pre vodcov  
-  oceniť aktívnych radcov a vodcov – vymyslieť pre nich špeciálne benefity

 

Atraktívny imidž a dobré meno skautingu

Priorita Splnená?

1. Používať pre rôzne vekové kategórie a cieľové skupiny rôzne slogany

 
-  vymyslieť atraktívne a nadčasové slogany a týmto prispôsobovať program a všetky ostatné aktivity v organizácii  
-  urobiť kampaň smerom dovnútra organizácie – pripraviť aktivity podporujúce a rozvíjajúce dobrovoľníctvo  
-  zapájať sa do spoločných aktivít s inými mládežníckymi organizáciami  
-  zorganizovať špeciálnu ďakovnú akciu pre vodcov  
-  oceniť aktívnych radcov a vodcov – vymyslieť pre nich špeciálne benefity  
   

2. Aktualizovať a propagovať nový dizajn manuál SLSK

 
   

3. Zasadzovať sa o vytvorenie kolekcie voľnočasového oblečenia pre členov organizácie a priblížiť sa tak viac k potrebám členov našej organizácie

 
-  pripraviť a postupne medzi členmi propagovať doplnenie oblečenia ponúkaného SLSK okrem rovnošaty aj o nové voľnočasové oblečenie (tričká, mikiny, nohavice, šiltovky...) – so skautským motívom  
-  dbať na to, aby oblčenie bolo cenové dostupné a zároveň kvalitné  
   

4. Zrealizovať vnútornú kampaň zameranú na oživenie hodnôt skautingu a ich lepšie uvedomenie si v povedomí mladých

 
-  robiť kampane na oživenie hodnôt zvlášť pre každú vekovú kategóriu, napr. pre včielky a vĺčatá zorganizovať narp. hru, prostredníctvom ktorej spoznajú skautské hodnoty alebo pre roverov zorganizovať napr. niečo na spôsob Mikulášskeho semináru z ČR  
   

5. Vytvoriť Etický kódex skauta

 
-  vytvoriť základné zásady, ktoré by zaistili prevenciu pred poškodením alebo zneužitím dobrého mena skautingu  

 

Efektívna komunikácia – dovnútra i navonok

Priorita Splnená?

1. V oblasti propagácie a prezentácie viac spolupracovať s odborníkmi na túto oblasť a využiť pomoc a skúsenosti európskeho skautského regiónu

 
-  nesnažiť sa všetky činnosti robiť svojpomocne za každú cenu  
-  v oblasti propagácie viac spolupracovať s odborníkmi na túto problematiku  
-  zaviesť model „certifikovaných“ skautov, ktorí budú môcť prezentovať skauting v regiónoch vo vzťahu k médiám  
-  pripraviť manuál – komunikácia s médiami pre všetkých (slepé články, slepé tlačové správy...)  
   

2. Do budúcna sa viac zamerať na realizáciu projektov zameraných nielen dovnútra organizácie, ale predovšetkým navonok – smerom k verejnosti

 
-  každý rok zorganizovať jednu kampaň smerom dovnútra organizácie (téma, ktorou by organizácia žila celý rok)  
-  organizovať kampane aj smerom k verejnosti  
-  neorientovať sa len dovnútra organizácie  
-  viac predávať dobré meno skautingu  
-  zorganizovať kampaň na verejnosti s cieľom odbúrania predsudkov o skautingu  

 

Rast organizácie

Priorita Splnená?

1. Zanalyzovať situáciu v členskej základni SLSK a vytvoriť stratégiu udržateľného rozvoja

 
-  jasne si pomenovať príčiny viacročného poklesu členskej základne  
-  zadefinovať si najčastejšie problémy + možné návrhy na riešenia  
   

2. Vypracovať a aktualizovať know-how o rozširovaní skautingu, získavaní nových členov, tútorstve, dobrovoľníkoch, pre staré a nové zbory...

 
-  pripraviť náborové a propagačné DVD pre zbory, ktoré sa bude dať používať náborových a propagačných aktivitách  
-  zverejňovať pozitívne príklady o rozvoji na webe, resp. v časopise  
-  Ústredie v súvislosti s rozvojom organizácie vyčlení konkrétneho človeka  
-  inšpirovať sa pozitívnymi príkladmi rozširovania a fungovania skautingu v zahraničí  
   

3. Rozpracovať projekt Rodinného skautingu

 
-  pripraviť manuál a námety na činnosť ako rozbehnúť pri zbore Rodinný skauting  
-  zorganizovať inšpiratívne stretnutie skautských rodín s deťmi  
   

4. Rozpracovať projekt Predškolského skautingu

 
-  pripraviť manuál a námety na činnosť ako rozbehnúť pri zbore Predškolský skauting – s cieľom rozširovať včielkarsko-vlčiacku vekovú kategóriu  
   

5. Nadviazať spoluprácu s Úniou materských centier

 
-  v súvislosti s rozvojom skautingu, resp. prílevu nových členov do organizácie, skúsiť nadviazať spoluprácu s Úniou materských centier  
-  zorganizovať pokusne spoločný projekt s ÚMC  
-  v rámci ÚMC propagovať skauting ako mladú a dynamickú organizáciu

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie