Strategický plán

Priority našej organizácie do roku 2014

Kliknutím na jednu z oblastí zobrazíte zoznam priorít v oblasti a úspešnosť ich napĺňania.

Stabilné a transparentné financie Vzdelávanie o krok ďalej Efektívne k silnej a stabilnej organizácii Program beží o život Mladá a dynamická organizácia

Kalendár akcií

apr24
máj10
máj25
CASSIOPEIA
Hermanovce

Zdieľanie