Opustili nás

Našim skautským sestrám a bratom ďakujeme za dlhoročnú službu skautingu.

 meno  narodený/á zomrel/a
miesto skautovania
 Nora (Kaňa) Patakyová
 30.12.1924
 január 2015  Zvolen
 Štefan Janísek
 1.10.1932  12.1.2015  Žilina
 Boris Seryj
 18.5.1930  11.1.2015  Martin
 Ing. Juraj Merta
 19.4.1928  14.1.2015  Bratislava
 MUDr. Ivan Jablonský Csc.
 15.9.1933  16.1.2015  Trenčín
 Magdaléna Kuchárova  4.12.1925  6.3.2015  Bratislava
 JUDr. Oleg Ďurčanský
 25.10.1929  31.3.2015  Trnava
 Prof. RNDr. Libor Ebringer DrSc
 3.2.1931  11.5.2015  Bratislava
 Ing. Ján Milan Zmeták
 5.8.1933  14.5.2015  Trenčín
 Emília Hedrichová
 9.9.1921  1.7.2015  Trnava
 Kardinál Ján Chrizostom Korec
 22.1.1924  24.10.2015  Bošany
 Vladimír Melzer  15.9.1927  21.10.2015  Žilina
 Ing. Ľubor Hottmar  6.11.1927  2 .11.2015  Bratislava
 František Bogdalík  25.10.1954  26.11.2015  Bánovce n./Bebravou
 Leopold Haverl
 16.2.1936  5.2.2016  Bratislava - Karlova Ves
 Ján Suroviak
 3.5.1936  15.3.2016  Dolný Kubín
 Bohumil Kaman
 5.10.1956  15.5.2016  Košice
 Ing. Jaroslav Loebl
 21.3.1931  6.8.2016  Trenčín
 MUDr. Radomír Zálešák
 16.9.1938  26.9.2016  Skalica a Bratislava
 Pavol Fabini
 29.6.1922  26.11.2016  Žilina
 Ferdinand Brossmann
 1.12.1927  8.1.2017  Košice
 Eva Sláviková
 30.11.1929  9.2.2017  Zvolen
 Juraj Bárta - Džordžo
 11.4.1958  27.2.2017  Nitra
 Ing. Kamila Kadlečková
 19.6.1934  12.3.2017  Banská Bystrica
 Vojtech Tóth
 8.2.1933  15.5.2017  Bratislava - Karlova Ves
 Jaroslav Múčka
 6.6.1937  1.8.2017  Trenčín
 Milan Zelenák
 19.7.1934  7.10.2017  Trenčín
 Kamil Štekr
 7.5.1925  12.11.2017  Ružomberok
 Leopoldína Švarcová
 15.11.1927  20.11.2017  Trenčín
 PhDr. Viera Jozafová
 6.8.1950  21.11.2017  Banská Bystrica
 pplk. Jozef Novotný
 8.4.1931  14.11.2017  Bratislava a Trenčín
 Ing. Zora Václavová - Janotová
 4.8.1925  18.12.2017  Bratislava
 Tatiana Miklánková
 19.2.1932  19.1.2018  Bratislava
 Alexander Eckhard
 26.7.1925  13.2.2018  Prievidza
 Dušan Ďurčanský
 25.5.1938  20.2.2018  Žilina
 Mgr. Jozef Nagy
 21.12.1934  17.3.2018  Prešov
 Milan Janušek
 26.8.1931  12.4.2018  Žilina
 Štefánia Piknová
 28.12.1929  19.4.2018  Bratislava
 Miroslav Dobrovolný
 1.10.1927  20.5.2018  Banská Bystrica
 Margita Ambrusová
 30.3.1932  1.8.2018  Bratislava
 Viliam Dokupil
 30.11.1927  20.9.2018  Nitra
 Milan Lichard
 18.5.1937  20.11.2018  Bratislava
 Štefan Hanigovský
 23.3.1999  22.12.2018  66. zbor
 Ing. Marián Kvasnica
 25.1.1960  29.12.2018  Žilina

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie