i.skauting

Privátna zóna pre činovníkov SLSK poskytuje priestor, kde môžete nájsť a stiahnuť si interné dokumenty našej organizácie, ktoré by Vám mali uľahčiť život – najmä ten skautský.  
I.skauting je určený a prístupný len zaregistrovaným členom SLSK. Prihlásite sa doň prostredníctvom hlavnej prekliku z hlavnej stránky (v pravom hornom rohu).

I.SKAUTING  ponúka užívateľom na výber dokumenty z týchto základných oblastí:

 • ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
  (Stanovy SLSK, Organizačný poriadok, IČO SLSK, Registrácia na MV SR, zápisnice z Malých snemov, Ústava WOSM, Ústava WAGGGS, ...)
 • ADMINISTRATÍVA
  (informácie o nahlasovaní akcií, prihláška do SLSK, registrácia,...)
 •  FINANCIE
  (dotácia, granty, tlačivá, 2%, akreditácia skautských oblastí, ...)
 • PROGRAM
 • TÁBORY
  (zdravotné a hygienické predpisy, stanovisko hygienika SR, kartička prvej pomoci, prihlasovací formulár tábora, ...)
 • PUBLIKÁCIE 
  (Dizajn manuál, Strategický plán SLSK, skautské zvesti,  manuál k radovským kurzom, výročné správy, ..)
 • PROPAGÁCIA
  (šetriče a pozadia na monitor, plagáty, letáčiky, projekty SLSK, náborové brožúrky, PF, ...)

Budeme radi, ak bude táto činovnícka VIP zóna spĺňať svoj účel a bude prinášať potrebné informácie a materiály, ktoré Vám uľahčia činnosť. Námetom a pripomienkam sa potešíme na adrese ustredie@skauting.sk, kde zodpovieme aj Vaše prípadné otázky.

V prípade, ak nie ste členom SLSK, alebo ste rodičom niektorého z našich členov a máte záujem o špecifické informácie, kontaktujte nás, prosím na ustredie@skauting.sk.
Radi Vám poskytneme odpovede na Vaše otázky.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie