Dobrovoľníctvo

Úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom pôsobíte ako dobrovoľníci v Slovenskom skautingu, podporujete skautské aktivity a pomáhate rozvíjať našu organizáciu.

Ďakujeme...

Kalendár akcií

máj10
máj25
CASSIOPEIA
Hermanovce

Zdieľanie