Dobrovoľníctvo

Úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom pôsobíte ako dobrovoľníci v Slovenskom skautingu, podporujete skautské aktivity a pomáhate rozvíjať našu organizáciu.

Ďakujeme...

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie