Disciplinárna komisia

Rozhodnutie o vylúčení dospelého člena

09.03.2018

Náčelníctvo Slovenského skautingu potvrdilo rozhodnutie disciplinárnej komisie o vylúčení dospelého člena z organizácie.

Náčelníctvo Slovenského skautingu po zvážení všetkých podkladov zo šetrenia disciplinárnej komisie potvrdilo opatrenie udelené Filipovi Halečkovi a to vylúčenie z organizácie. Je smutné pokiaľ musíme v organizácii pristúpiť k trestu najprísnejšiemu, ale je našou povinnosťou udržiavať v organizácii bezpečné prostredie pre našich členov a poriadok. Sme vždy radšej keď môžeme oceňovať našich dobrovoľníkov vyznamenaniami než vydávať opatrenia.

Disciplinárny poriadok ukladá Náčelníctvu povinnosť  informovať o vylúčení dospelého člena skrz oficiálne komunikačné kanály.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie