Ako na registráciu v Tee-pee?

20. januára 2016 bol do skúšobnej prevádzky spustený nový informačný systém Slovenského skautingu – Tee-pee.

Napriek tomu, že práca v Tee-pee je relatívne jednoduchá a intuitívna, pripravili sme pre Vás niekoľko inštruktážnych videí s najpoužívanejšími funkcionalitami v systéme v súvislosti s registráciou členov na rok 2016.

1. Ako pridám člena do oddielu?

2. Ako odoberiem člena z oddielu?

3. Ako presuniem člena do iného oddielu?

4. Ako pridám nový oddiel?

5. Ako zruším oddiel?

Zrušenie oddielu je možné nastavením Dátumu zrušenia v profile oddielu, záložka Údaje. Oddiel však aj po zrušení ostane viditeľný v zozname oddielov zboru. Členom oddielu je potrebné zrušiť členstvo v oddiele cez funkcionalitu Zrušiť členstvo – viď odobratie člena z oddielu.

6. Ako zaregistrujem oddiel?

7. Ako zmením údaje v registračnom hárku?

8. Ako nastavím funkcie v oddiele a zbore?

Aj keď na registráciu oddielu cez systém Tee-pee nie je potrebné vyplniť funkcie v oddiele a zbore, kvôli zasielaniu rôznych informácií a pozývaniu na podujatia potrebujeme informácie o oddielových a zborových vodcoch, ako aj o obsadení zborových rád. Zloženie zborovej rady je potrebné tak ako v minulosti dokladovať zápisnicou zo zborovej schôdze o voľbe členov zborovej rady, ktorú je potrebné zaslať na ústredie spolu s registráciou na rok 2016.

9. Čo robiť, ak som zabudol heslo?

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie