Absolventská prax na Ústredí

 

Nevieš si nájsť trvalé zamestnanie po strenej, alebo vysokej škole? Jeden zo spôsobov ako začať svoju pracovnú kariéru je ponuka absolventskej praxe na Ústredí SLSK. Využi čas pri hľadaní si zamestnania a získaj nové zručnosti, skúsenosti a finančný príspevok!

Čo ponúkame absolventovi?

 • možnosť praxe v rozsahu 3 - 6 mesiacov (v rozsahu 20 hodín týždenne), 
 • pestrú, kreatívnu, projektovú a administratívnu činnosť podľa aktuálnych potrieb,
 • využitie Tvojich schopností a získanie nových zručností a skúseností z práce v neziskovom sektore,
 • referencie do životopisu pre budúcich zamestnávateľov,
 • zohraný tím a príjemnú atmosféru,
 • možnosť dozvedieť sa ako funguje skauting v zákulisí a podieľať sa na aktivitách skautského sveta.

Zároveň budeš mať možnosť hľadať si prácu, navštevovať kurzy, alebo využiť dni na oddych.  Pri vykonávaní absolventskej praxe budeš dostávať mesačný príspevok vo výške 128,76 € od Úradu práce – je to paušálny príspevok vo výške 65% sumy životného minima. 

Základné podmienky absolventa:

 • mladší ako 26 rokovktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pre menej ako dvoma rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie, 
 • vedený ako uchádzač o zamestnanie v evidencii uchádzačov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac.

Čo získaš absolventskou praxou?

 • mesačný príspevok vo výške 128,76 €
 • nárok na 10 dní voľna (po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania AP), 
 • náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania AP.

 

Viac informácií o absolventskej praxi získaš priamo na Ústredí SLSK (kontakt: ustredie@skauting.sk, 0948 310 100), prípadne na stránke oficiálnych stránkach ÚPSVaR - TU

V prípade, že Ťa ponuka vykonávania absolventskej praxe na Ústredí SLSK zaujala, pošli nám svoj životopis a motivačný list na ustredie@skauting.sk.

Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy!

Ústredie SLSK

 

 

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie